KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Vård- och omsorgscollege (VOC)

Sedan januari 2019 har Strömstad och Tanums vård- och omsorgsutbildning varit certifierad som ett lokalt vård- och omsorgscollege . VOC ska bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

En Vård- och omsorgscollegecertifierad utbildning betyder att arbetsgivare är med och designar innehåll och upplägg så att utbildningen matchar behoven av kompetens för framtiden. För den som studerar innebär utbildningen att man får en kvalitetssäkrad utbildning där kontakt med framtida arbetsgivare kan etableras redan under studietiden.

Validering

Validering inom vuxenutbildning är ett utmärkt sätt att på ett resurseffektivt sätt höja din formella kompetens dvs att genom kartläggning av dina teoretiska och praktiska kunskaper hjälpa dig mot formella betyg.

Tillsammans med våra utbildade vårdlärare görs en kartläggning, bedömning och därefter validering av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Valideringsprocessen är till stora delar digital, men vissa inslag görs i reell miljö på en arbetsplats eller i våra metodrum. Deltagaren får där visa sina praktiska yrkeskunskaper inom vårdyrken, t ex vårdbiträde eller undersköterska.

Beroende på resultat av valideringsprocessen utfärdas intyg, betyg eller diplom. Valideringens resultat kan också ge rekommendationer om vilka utbildningsmoment som behövs för att uppnå krav för yrkestitel vårdbiträde eller undersköterska.

Målgrupp

Validering vänder sig till den som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, men inte en formell utbildning.

Validering - Vård- och omsorgscollege (vo-college.se) Länk till annan webbplats.

Skyddad yrkestitel för undersköterska

1 juli 2023 verkställs lagkrav om skyddad yrkestitel för undersköterska, vilket ska säkra en nationell nivå av kompetens för landets undersköterskor. Det innebär att det krävs ett bevis om denna kompetensnivå för att få bära titeln undersköterska inom vård och omsorg. Det är Socialstyrelsen som prövar ansökan och utfärdar beviset, som man kan ansöka om från och med lagens inträdelsedatum. Den som har en tillsvidareanställning med titel undersköterska 1 juli 2023 får fortsätta använda titeln i 10 år.

Många fördelar

För en enskild arbetsgivare är vinsterna med Vård- och omsorgscollege många. Förutom möjligheten att komma med inspel kring utbildningarnas innehåll öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare och få kunskap om deras förmåga, intressen och anställningsbarhet. Därmed förkortas arbetsgivarens rekryteringsprocesser.

Utbildade handledare

Välutbildade handledare är viktiga funktioner för att få god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Inom VOC erbjudas arbetsgivare handledarutbildning, detta gör att du som elev möter en utbildad och väl förberedd handledare när du ska genomföra din APL.

Språkombud

Arbetsgivarna i Strömstad arbetar aktivt med språkombud på sina arbetsplatser, språkombuden utbildas inom VOC. Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation.


Fakta Vård- och Omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en certifiering som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege som säkerställer att utbildningen håller erfordrad kvalitet. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional och lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Inom varje Vård- och omsorgscollege finns en styrgrupp som leds av en arbetsgivarrepresentant.

Parter i samarbetet är Campus Futura i Tanum, Strömstad gymnasium och Vuxenutbildningen samt fackförbundet Kommunal.

Läs mer om vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Alexander Johansson