Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Funktionsnedsatta

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här finns samlad information om det stöd kommunen erbjuder. I de flesta fall handlar det om behovsprövade insatser som särskilt boende, personlig assistans eller hjälp i hemmet.

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om insatser med stöd av både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskild stöd och service (LSS):

 • hjälp i hemmet
 • särskilt boende
 • daglig verksamhet
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson/kontaktfamilj
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • färdtjänst/riksfärdtjänst

Vem kan få stöd enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående, begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.
 • Personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Så ansöker du

Allt stöd är frivilligt och de allra flesta insatser måste du själv ansöka om. Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra handläggare. De gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och gällande lagstiftning.

Rätten till insatserna prövas både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Färdtjänstlagen och Riksfärdtjänstlagen.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ingela Birgitta Einestedt Baatz

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov