HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Företag och näringsliv

Näringslivet i Strömstad består av närmare 2 000 företag, majoriteten är små och medelstora företag, med ett fåtal anställda.

Arbetsmarknaden omfattar drygt 6 500 arbetstillfällen, som delvis kommer inpendlad från Norge samt från närliggande kommuner, söder om Strömstad.

Näringslivet i Strömstad

Näringslivet i Strömstad domineras av enskilda företagare. De små och medelstora företagen i Strömstad står för 46 % av skatteintäkterna. Nyföretagande ligger stabilt med omkring 110 nya företag per år (källa: WebSelekt/UC, juni 2018).

Att handel är en viktig näringslivsgren i Strömstads styrks av kommunens försäljningsindex på dagligvaror som för år 2017 låg på 1 508, jämfört mot ett index på 106 i Västra Götalandsregionen och på 100 för Sverige som helhet (källa: HUI Research, 2019).

Förutom handel och besöksnäring, så är de marina och maritima näringarna, samt hantverk och tjänstesektorn stora i Strömstad.

Det finns behov av att utveckla förutsättningar för nya näringslivsgrenar att kunna etablera sig i Strömstad, så att det finns en bredd av branscher i det lokala näringslivet. Flera sådana utvecklingsarbeten pågår mellan Strömstads kommun och det lokala samt regionala näringslivet. Specifikt kan nämnas samarbeten mellan Strömstads kommun och Tjärnö marinbiologiska laboratorium (Göteborgs Universitet) där utveckling av den marina sektorn står i fokus.

Turism - en av flera viktiga branscher

Turismen är viktig för Strömstad, den skapar många arbetstillfällen.

Under 2018 hade Strömstad 8,5 miljon besökare och 813 000 gästnätter. Strömstad är den kommun i Bohuslän som har flest antal gästnätter. Förutom välbesökta hamnar, många fritidshus med delårsboenden, så finns här hela 13 campingar, alla privatägda (källa: Västsvenska turistrådet, 2019).

Färjan mellan Sandefjord – Strömstad hade under 2018 hela 1,3 miljoner resenärer. Och Kosterfärjorna har ca 200 000 resenärer under sommarmånaderna.


Låg arbetslöshet

Arbetslösheten i Strömstad ligger på relativt låga nivåer, lägre än i riket, även för ungdomar samt för utrikesfödda. Du kan själv följa statistiken för arbetslösheten via länken i rutan till höger på sidan.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-07, Helene Evensen

SIDANSVARIG: William Lindahl