Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Företag och näringsliv

Näringslivet i Strömstad består av närmare 2 000 företag, majoriteten är små och medelstora företag, med ett fåtal anställda.

Arbetsmarknaden omfattar drygt 6 500 arbetstillfällen. Viss inpedling till lokala arbetsplatser sker från Norge samt från närliggande kommuner söder om Strömstad.

Näringslivet i Strömstad

Det lokala näringslivet domineras av enskilda företagare. De små företagen (färre än 50 anställda) står för 30 procent av de kommunala skatteintäkterna medan de större företagen (fler än 50 anställda) står för 19 procent. (Företagarfakta 2022, företagarna, mars 2022).

Att handel är en viktig näringslivsgren i Strömstads kommun syns på detaljhandelns försäljningsindex som 2019 uppgick till 1037 vilket är högst i Sverige. Covid-19 och den därav stängda gränsen mot Norge hade en mycket negativ effekt på handeln i kommunen. Detaljhandelns försäljningsindex uppgick under 2020 till 336 vilket är en markant försämring gentemot föregående år. Tittar vi på försäljningsutvecklingen under 2020 jämfört med 2019 så minskade den med 68 % vilket verifierar vårt beroende av kunder från vårt grannland. När gränsen nu åter igen har öppnats och handeln i kommunen fått fart är förhoppningen stor att vi kommer upp till eller till och med överträffar de nivåer som rådde under 2019.
(Handelsfakta 2022, HUI Research)

Förutom handel och besöksnäring, så är de marina och maritima näringarna samt hantverk och tjänstesektorn viktiga delar av det lokala näringslivet. Det finns dock behov av att utveckla förutsättningar för nya näringslivsgrenar att etablera sig i Strömstad.

Turism - en av flera viktiga branscher

Besöksnäringen skapar många arbetstillfällen i Strömstad.

Strömstads kommun fick under 2020 till följd av pandemin och de därav stängda gränserna erfara en markant minskning av antalet gästnätter. Från 2019, då kommunen hade en tätposition när det gäller att vara den kommun som har flest gästnätter, sjönk antalet gästnätter från 843 000 år 2019 till 388 079 i 2020.

Under 2021 har statistiken förbättrats något vilket inneburit att man kommit upp till en nivå om 462 316 gästnätter, en ökning om 19 procent jämfört med 2020.

Tittar vi på statistiken över antalet gästnätter på HSV-anläggningarna (Hotell, Stugbyar och Vandrarhem) kan vi konstatera att antalet gästnätter minskat från 107 743 under 2020 till 86 941 under 2021. Att antalet gästnätter på HSV-anläggningarna minskat med 19 procent från 2020 till 2021 beror
framför allt på att Strömstad Spa & Resort haft stängt under 2021.

Jämför vi nivån över antalet gästnätter på HSV-anläggningarna 2021 jämfört med 2019 är minskningen 57 procent.

Ser vi på statistiken gällande segmentet Camping har antalet gästnätter ökat
från 280 336 under 2020 till 375 375 under 2021, en ökning med 34 procent. Jämför vi med 2019 har antalet gästnätter på segmentet Camping minskat med 41,5 procent.

Källa:
Turistrådet Västsverige 2022

Sjunkande arbetslöshet under 2021

Till följd av pandemin och den stängda gränsen mot Norge under 2020 ökade arbetslösheten i Strömstads kommun markant i synnerhet för ungdomar och för utrikes födda.

Under 2021 har arbetslösheten minskat men inte nått den nivå som rådde före pandemin.

I december 2020 uppgick arbetslösheten i kommunen till 10,6 procent för att minska till 6,8 procent i december 2021.

För unga (18-24 år) har arbetslösheten minskat från 15,3 procent till 7,4 procent och för utrikes födda har arbetslösheten minskat från 20,5 procent till 13,7 procent.

Förhoppningen är stor att arbetslösheten under 2022 kommer nära den nivå som rådde före pandemin.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: William Lindahl