Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Företag och näringsliv

Näringslivet i Strömstad består av närmare 2 000 företag, majoriteten är små och medelstora företag, med ett fåtal anställda.

Arbetsmarknaden omfattar drygt 6 500 arbetstillfällen. Viss inpedling till lokala arbetsplatser sker från Norge samt från närliggande kommuner söder om Strömstad.

Näringslivet i Strömstad

Att handel är en viktigt näringslivsgren i Strömstads kommun syns på detaljhandelns försäljningsindex som 2019 uppgick till 1037 vilket var högst i Sverige.
Pandemin och den därav stängda gränsen mot Norge fick en mycket negativ inverkan på kommunens försäljningsindex som 2020 uppgick till
336 och 2021 till 334. Tittar vi på försäljningsutvecklingen under 2020 jämfört med 2019 så minskade den med 68 % vilket verifierar vårt beroende av kunder från vårt grannland. Om vi vidare ser på försäljningsutvecklingen under 2021 jämfört med 2020 är ökningen mycket blygsam och uppgick endast till 2 %. Vi får återkomma med statistik från 2022 där den återigen öppna gränsen mot Norge förhoppningsvis bidrar till att vi åter kan närma oss den nivå som rådde 2019.
(Handelsfakta 2023, HUI Research)

Det lokala näringslivet domineras av enskilda företagare. De små företagen (färre än 50 anställda) står för 30 procent av de kommunala skatteintäkterna medan de större företagen (fler än 50 anställda) står för 17 procent. (Företagarfakta 2023, företagarna, april 2023).

Förutom handel och besöksnäring, så är de marina och maritima näringarna samt hantverk och tjänstesektorn viktiga delar av det lokala näringslivet. Det finns dock behov av att utveckla förutsättningar för nya näringslivsgrenar att etablera sig i Strömstad.

Detaljerad information sammanställt av Företagarna om näringslivet i Strömstad. Pdf, 524.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Turism - en av flera viktiga branscher

Besöksnäringen skapar många arbetstillfällen i Strömstad.

Strömstads kommun fick under 2020 - 2021 till följd av pandemin och den därav stängda gränsen mot Norge erfara en markant minskning av antalet gästnätter. Från 2019, då kommunen hade en tätposition när det gäller att vara den kommun som har flest gästnätter, sjönk antalet gästnätter från 843 000 år 2019 till 388 079 i 2020.Under 2021 har statistiken förbättrats något vilket inneburit att man kommit upp till en nivå om 465 241 (reviderade siffror) gästnätter, en ökning om 20 procent jämfört med 2020.Under 2022 har statistiken förbättrats markant och nådde en nivå om 754 378 gästnätter, en ökning om 62 procent om vi jämför med 2021, vilket innebär att vi närmar oss 2019 års nivå.

Om vi jämför antalet gästnätter på HSV (Hotell, Stugbyar och Vandrarhem) 2022 med 2019 är antalet gästnätter ca 37 procent färre. Förklaringen till detta lär vara att Strömstad Spa & Resort haft stängt under hela 2022. I segmentet Camping har antalet gästnätter ökat med 67 procent (625 849 under 2022 jämfört med 374 061 under 2021), Jämför vi antalet gästnätter på Camping med 2019 så är det 2-3 procent färre gästnätter under 2022. Den stora skillnaden är att det är mycket färre norska gästnätter 2022 jämfört med 2019 (316 941 under -22 jmf med 420 523 under -19, det vill säga en minskning med 25 procent) och hela 37 procent fler svenska gästnätter (265 482 under -22 jämfört med 193 533 under -19). Antalet rapporterade anläggningar i segmentet HSV var 8 stycken i juli 2022 (+/- 0 vid jämförelse med -21) och antal rapporterade anläggningar i segmentet Camping var 12 stycken (+/- 0 vid jämförelse med -21).

Källa:
Turistrådet Västsverige 2023

Sjunkande arbetslöshet under 2021

Till följd av pandemin och den stängda gränsen mot Norge under 2020 ökade arbetslösheten i Strömstads kommun markant i synnerhet för ungdomar och för utrikes födda.

Under 2021 har arbetslösheten minskat men inte nått den nivå som rådde före pandemin.

I december 2020 uppgick arbetslösheten i kommunen till 10,6 procent för att minska till 6,8 procent i december 2021.

För unga (18-24 år) har arbetslösheten minskat från 15,3 procent till 7,4 procent och för utrikes födda har arbetslösheten minskat från 20,5 procent till 13,7 procent.

Förhoppningen är stor att arbetslösheten under 2022 kommer nära den nivå som rådde före pandemin.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: William Lindahl