HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Varumärket Strömstad

Strömstad har fått ett nytt platsvarumärke för att vi tillsammans ska kunna profilera Strömstad som en attraktiv ort för boende, besökare och företagare!

Platsvarumärket är först ut i arbetet med en varumärkesstrategi för hela kommunen. En strategi som omfattar kommunen som organisation, arbetsgivare och plats.

Vårt platsvarumärke ska:

  • Skapa en enhetlig och attraktiv bild av Strömstad och Strömstads kommun,

  • Skapa stolthet hos strömstadsborna och bekräfta deras val att bo och verka här,

  • Ge alla som bor och verkar i Strömstad en plattform att kommunicera utifrån för att gemensamt bygga en positiv bild av Strömstad,

  • Skapa goda förutsättningar för näringslivet genom en tydlig marknadsföring.

Önskemål om att ta fram ett "boplatsvarumärke" som profilerar Strömstad kommer från det lokala näringslivet. En tydligare bild av vad som särskiljer Strömstad behövs för ökad konkurrenskraft och för att attrahera både entreprenörer, inflyttare och arbetskraft. Inte minst Strömstads kommun behöver de närmaste åren rekrytera ett stort antal medarbetare inom främst skola och omvårdnad. Genom ett platsvarumärke och en kommunikationsplattform för platsen Strömstad skapas förutsättningar att på ett enhetligt sätt nå ut tydligare och bredare.

Kommunikationsplattform utifrån varumärkeslöfte

Vårt varumärkeslöfte beskriver vad Strömstad lovar här och nu. Det lyfter fram vilka starka värden vi förknippar med Strömstad och vad som särskiljer oss som boplats och besöksdestination. Med Strömstad som plats avses hela Strömstads kommun.

Som grund för varumärkeslöftet ligger statistik och undersökningar som SCB:s medborgarundersökning. Det har också gjorts undersökningar bland våra invånare både helårs- och delårsboende, bland besökare men också bland de som inte besöker oss.

Underlaget har diskuterats och kompletterats vid olika workshops med näringslivet, fastighetsägare, politiker, chefer och anställda inom kommunen. Den årslånga processen har lett fram till det nuvarande varumärkeslöftet, utvalt för att på bästa sätt representera Strömstad som plats. Löftet har också testats av olika fokusgrupper där bland annat gymnasieungdomar och ytterligare representanter från näringslivet har fått komma med sina åsikter.

Såhär känner vi för vår plats - Våra kärnvärden

Dialogen som lett fram till löfte och symbol bygger på värden som deltagarna samlats kring under processens gång. Dessa har grupperats enligt nedan:

”Kärleken till platsen”

Havet och det havsnära. Vi vill alltid komma nära havet, vi vill se och uppleva havet så mycket det bara går. Nära till allt – naturen, aktiviteterna, upplevelserna med mera. Strömstad är en liten småstad med stort utbud. Många har ett starkt emotionellt band till den geografiska platsen.

”Leva och må bra”

Enkel vardag, att trivas, njuta, bara vara, uppleva, man får mer tid för mer av allt man vill hinna med i livet.

”Gemenskap och Trygghet”

Här finns en fin gemenskap mellan människor. Här blir individen sedd och får lov att vara sig själv oavsett om det gäller skola, omsorg eller när en främling säger "hej" i kön i matbutiken. Det starka föreningslivet bidrar både till trivsel och välmående men även till utveckling. Många nuvarande och tidigare invånare besitter en unik stolthet över att komma från Strömstad.

En gemensam grund för kommunikation

Om vi alla har en gemensam bild över vad vi förknippar Strömstad med bidrar den till att öka stoltheten hos oss som bor här. En gemensam bild ökar också attraktionskraften för arbetsgivare och företag som verkar här.

  • Symbolen; Används för att förena och lyfta fram Strömstad. Genom symbolen berättar vi också vår story och den representerar våra kärnvärden. Symbolerna får gärna komplettera den egna loggan för din verksamhet, i syfte att bidra till en tydlig bild av Strömstad.

  • Budskap per målgrupp - Genom en budskapsplattform gör vi det möjligt att vid så många tillfällen som möjligt sprida samma bild om vår kommun.

  • Strömstad i bilder - Vi erbjuder ett antal bilder att använda när man vill kommunicera Strömstad. Dessa bilder får fritt användas och det ska finnas bilder som representerar hela Strömstad, hela året. Bilder fylls på löpande i takt med att årstiderna ändras.

Samverkan för platsen

Det viktigaste för arbete med platsvarumärket har varit samverkan. Deltagarna är representanter för stora arbetsgivare, besöksdestinationer, representant för företagarföreningen, köpmannaföreningen, entreprenörer stora som små, från boendeanläggningar och fastighetsägare. Vi är uppväxta i Strömstad, inflyttade, hemvändare, utpendlare, inpendlare och många av oss har ett engagemang i både förening och kulturlivet.

Skapare av varumärket

Michael Skärström - Nöjesskräddarn, Maud Wimmer - Orvelin Group, Helene Berntsson - Scandic Laholmen, Mia Kempe - Daftö Resort, Tomas Trulsson - Restaurang Park, Karin Rukin, StrömstaNet,Ann Sofie Fransson - KGH Coustums, Heidi Caroline Nyström - Köpmannaföreningen/Ditt O Datt, Ola Persson – Newsec/Köpmannaföreningen, Pelle Olausson- Lagunen, Kristina Gillerstedt - Kristina Gillerstedt Photagraphy, Robert Axelsson - Livelab, Linda Einarsrud - Strömstad SPA, Ingela Skärström - Engagera ab/Företagarna, Elsie Hellström - Svinesundskommittén, Marit Björnland - iSarpsborg, Gunbritt Persson - Swedbank, Henrik Lysén - Papagoja kreativ.

Arbetsgrupp Srömstads kommun; Hans Friberg, näringslivsutvecklare, Maria Kvarnbäck kommunikationschef, Helene Evensen, utvecklingschef, Åsa Massleberg, turistchef, Elsie Hellström, Svinesundskommitten samt Jenny Åslund, projektledare Varumärket Strömstad

Stort varmt tack för ert kunnande och fantastiska engagemang, tillsammans är vi Strömstad!

.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-02-29, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck