HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Varumärket Strömstad

Strömstads platsvarumärke ska bidra till att profilera Strömstad som en attraktiv ort för boende, besökare och företagare!

Platsvarumärket togs fram efter önskemål från lokala företag om en tydligare och mer enhetlig bild av Strömstad som boplats och besöksmål. Målet är att varumärket ska bidra till att attrahera både entreprenörer, inflyttare och arbetskraft. Inte minst Strömstads kommun behöver de närmaste åren rekrytera ett stort antal medarbetare inom främst skola och omvårdnad.

Kommunikationsplattform utifrån varumärkeslöfte

Ett starkt varumärke kräver att det kommuniceras. Varumärkeslöftet "Havet i centrum - livet i fokus" beskriver vad Strömstad lovar de som kommer i kontakt med platsen. Det lyfter fram starka värden och visar vad som särskiljer oss som boplats och destination. Med Strömstad som plats avses hela Strömstads kommun med alla sina kommundelar.

Läs mer om plattformen och hur du kan använda den för att berätta om Strömstad.PDF

Logotyp för platsvarumärket

Platsvarumärkets grafiska symbol är platsens logotyp. Logotypen används för att förena och lyfta fram Strömstad. Symbolen får gärna komplettera verksamheters egna logotyper, allt i syfte att bidra till en tydlig bild av Strömstad. Även Strömstads kommuns verksamheter kan använda platsvarummärket enligt regler i kommunens grafiska handbok.

Se användarguide härPDF

Ett EU-finansierat projekt

Platsvarumärket togs fram och finansierades med stöd av EU-projektet Urban Platsinnovation (Interreg 2018/2019) och har vidareutvecklats därefter. Som grund för varumärkeslöftet ligger ett samarbete med lokala företag, men också statistik och undersökningar bland både helårs-och delårsboende, bland besökare men också bland de som inte besöker Strömstad. Underlaget kompletterades via workshops med näringslivet, gymnasieungdomar fastighetsägare, politiker, chefer och anställda inom kommunen.

Platsvarumärket syfte:

  • Skapa en enhetlig och attraktiv bild av Strömstad och Strömstads kommun,
  • Skapa stolthet hos strömstadsborna och bekräfta deras val att bo och verka här,
  • Ge alla som bor och verkar i Strömstad en plattform att kommunicera utifrån för att gemensamt bygga en positiv bild av Strömstad,
  • Skapa goda förutsättningar för näringslivet genom en tydlig marknadsföring.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck