MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Varumärket Strömstad

Strömstads platsvarumärke används för att profilera Strömstad som en attraktiv ort för boende, besökare och företagare!

Platsvarumärket bidrar till en tydlig och enhetlig bild av Strömstad som boplats, arbetsplats och besöksmål. Varumärket använder vi för att intressera både entreprenörer, inflyttare och arbetskraft. Inte minst Strömstads kommun behöver de närmaste åren rekrytera ett stort antal medarbetare inom främst skola och omvårdnad.

Platsvarumärket ska knyter an till kommunens Vision för 2030: En attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass.

Kommunikationsplattform utifrån varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet "Havet i centrum - livet i fokus" beskriver vad Strömstad lovar de som kommer i kontakt med platsen. Det rymmer starka värden och beskriver vad som är viktigt för oss som bor och verkar här. Med Strömstad som plats avses hela Strömstads kommun med alla sina kommundelar.

Men en position som unik mötesplats beskriver vi vart vi ska sträva och vad som särskiljer oss som boplats och besöksmål.

  • Den geografiska platsen - vid riksgränsen med internationellt utbyte, livlig handel och turism.
  • Värdskapet – i alla tider har vi välkomnat besökare. Här säger vi välkommen in i gemenskapen!
  • Stadskärnan – småstadscharm, rofyllda bomiljöer, stort utbud av butiker och restauranger och ett aktivt samhällsliv hela året. Puls och idyll!
  • Natur, kultur, hav och skärgård – här finns Sveriges enda marina nationalpark. Friluftslivet är i världsklass och historien är ständigt levande i gränstrakten.

Bilden av Strömstad sprider vi tillsammans, med personliga berättelser och uttryck om Strömstads unika värden som plats.

Läs mer om plattformen och hur du kan använda den för att berätta om Strömstad. Pdf, 21.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för platsvarumärket

Platsvarumärkets grafiska symbol är platsens logotyp. Logotypen används för att förena och lyfta fram Strömstad. Symbolen får gärna komplettera verksamheters egna logotyper, allt i syfte att bidra till en tydlig bild av Strömstad.

Se användarguide här

Bakgrund

Platsvarumärket togs fram och finansierades med stöd av EU-projektet Urban Platsinnovation (Interreg 2018/2019) och har vidareutvecklats därefter. Som grund för varumärkeslöftet ligger ett samarbete med lokala företag, men också statistik och undersökningar bland både helårs-och delårsboende, bland besökare men också bland de som inte besöker Strömstad. Underlaget kompletterades via workshops med näringslivet, gymnasieungdomar fastighetsägare, politiker, chefer och anställda inom kommunen.

Platsvarumärket syfte:

  • Skapa en enhetlig och attraktiv bild av Strömstad och Strömstads kommun.
  • Skapa stolthet hos strömstadsborna och bekräfta deras val att bo och verka här.
  • Ge alla som bor och verkar i Strömstad en plattform att kommunicera i syfte att bygga en positiv bild av Strömstad.
  • Skapa goda förutsättningar för näringslivet genom underlag för marknadsföring.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck