Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Reglementen, arbetsordningar och bolagsordningar

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente eller arbetsordning som kommunfullmäktige godkänt. För de kommunala bolagen finns motsvarande regler i en bolagsordning och ägardirektiv.

Reglementen och arbetsordningar

Reglementet innehåller information om vad som är respektive myndighets eller organisations ansvarsområde. En arbetsordning beskriver hur sammanträden ska hållas.

Bolagsordningar för kommunala bolag

Strömtads kommun styr de kommunala bolagen bland annat via den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen samt ägardirektiv. Varje bolag har en egen bolagsordning.

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck