Kontakta OSS

KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ekonomiskt bistånd -försörjningsstöd och livsföring i övrigt

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behvöer sees över. Du som är bosatt i vår kommun har tillgång till kostnadsfri rådgivning.

Försörjningsstödets storlek bestäms av den så kallade riksnormen, en grundnivå som läggs fast av regeringen varje år. Summan ska räcka till hushållets mest vanliga kostnader.

Utöver riksnormen kan man få försörjningsstöd till skäliga kostnader för:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Fackavgifter och a-kassa

Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt är vad låginkomsttagare normalt har råd med.

Det ställs krav på dig

För att beviljas försörjningsstöd måste du aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bland annat att vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt även på egen hand aktivt söka arbete. Är du inte arbetsför måste du vara sjukskriven. I vissa fall är du skyldig att minska behovet av stöd till exempel genom att sänka onormalt höga kostnader för din bostad. Du måste också söka andra bidrag som du kan ha rätt till.

Inkomster

Alla nettoinkomster ska räknas bort från normbeloppet, dvs det bidrag som du får dig beviljat. Det innebär att lön, sjukpenning, föräldrapenning, pension eller sjukbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg, A-kassa, KAS, utbildningsbidrag, studielån, studiehjälp, underhållsbidrag, skatteåterbäring, vårdnadsbidrag, arvoden och övriga inkomster, dras bort.

Inkomstförändringar

Om inkomsterna förändras under perioden då du har ekonomiskt bistånd är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Oriktiga uppgifter om din ekonomi kan leda till återbetalningskrav och polisanmälan.

Så ansöker du

Kontakta en handläggare på telefontiden 9.00-9.45. Vi gör en första bedömning och du får därefter mer information och en ansökningsblankett skickad till dig. Fyll i alla uppgifter, skriv under och skicka den sedan per post till:

Strömstads kommun, Socialtjänst vuxen, Socialkontoret, 452 80 Strömstad

Till ansökan om försörjningsstöd ska bifogas:

Inkomstspecifikation som styrker inkomsterna under de senaste  tre  månaderna.

 • Vid arbetslöshet, arbetsförmedlingskort stämplat av handläggare.
 • Vid längre sjukskrivning ska läkarintyg medtagas.
 • Hyresavi eller kvitto på betald hyra samt hyreskontrakt.
 • Handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet.
 • Kopia på självdeklaration.
 • Legitimation 

Att överklaga

Om du får avslag helt eller delvis på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Inom tre veckor efter att du fått beslutet ska du lämna eller skicka in din överklagan.

I din överklagan skall du skriva vilket beslut du överklagar och varför samt vad du vill nå med din överklagan. Efter förnyad prövning och om beslutet kvarstår, skickar Socialtjänsten din överklagan till Förvaltningsrätten.

 

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg                  
0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)
Fax: 0526-194 87

Besöksadress Surbrunnsgatan 13

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Anna Almén