MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Socialbidrag, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig finns möjligheter till försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Det ställs också krav på att du gjort allt för att själv klara din och din familjs försörjning.    

Försörjningsstödets storlek bestäms av den så kallade riksnormen, en grundnivå som läggs fast av regeringen varje år. Summan ska räcka till hushållets mest vanliga kostnader.

Utöver riksnormen kan man få försörjningsstöd till skäliga kostnader för:

  • Boende
  • Hushållsel
  • Arbetsresor
  • Hemförsäkring
  • Läkarvård
  • Akut tandvård
  • Glasögon
  • Fackavgifter och a-kassa

Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt är vad låginkomsttagare normalt har råd med.

Det ställs krav på dig

För att beviljas försörjningsstöd måste du aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bland annat att vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt även på egen hand aktivt söka arbete. Är du inte arbetsför måste du vara sjukskriven. I vissa fall är du skyldig att minska behovet av stöd till exempel genom att sänka onormalt höga kostnader för din bostad. Du måste också söka andra bidrag som du kan ha rätt till.

Inkomster

Alla nettoinkomster ska räknas bort från normbeloppet, dvs det bidrag som du får dig beviljat. Det innebär att lön, sjukpenning, föräldrapenning, pension eller sjukbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg, A-kassa, KAS, utbildningsbidrag, studielån, studiehjälp, underhållsbidrag, skatteåterbäring, vårdnadsbidrag, arvoden och övriga inkomster, dras bort.

Inkomstförändringar

Om inkomsterna förändras under perioden då du har ekonomiskt bistånd är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Oriktiga uppgifter om din ekonomi kan leda till återbetalningskrav och polisanmälan.

Så ansöker du

Kontakta en handläggare på telefontiden 9.00-9.45. Vi gör en första bedömning och du får därefter mer information och en ansökningsblankett skickad till dig. Fyll i alla uppgifter, skriv under och skicka den sedan per post till:

Strömstads kommun, Socialtjänst vuxen, Socialkontoret, 452 80 Strömstad

Till ansökan om försörjningsstöd ska bifogas:

Inkomstspecifikation som styrker inkomsterna under de senaste  tre  månaderna.

  • Vid arbetslöshet, arbetsförmedlingskort stämplat av handläggare.
  • Vid längre sjukskrivning ska läkarintyg medtagas.
  • Hyresavi eller kvitto på betald hyra samt hyreskontrakt.
  • Handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet.
  • Kopia på självdeklaration.
  • Legitimation 

Att överklaga

Om du får avslag helt eller delvis på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Inom tre veckor efter att du fått beslutet ska du lämna eller skicka in din överklagan.

I din överklagan skall du skriva vilket beslut du överklagar och varför samt vad du vill nå med din överklagan. Efter förnyad prövning och om beslutet kvarstår, skickar Socialtjänsten din överklagan till Förvaltningsrätten.

 

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Strömstads kommun 0526-190 00 växel

Individ- och familjeomsorg                  
0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)
Fax: 0526-194 87

Telefontid till våra handläggare måndag-fredag 09.00–09.45

Besöksadress Surbrunnsgatan 13

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Anna Almén