KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Utstakning

Utstakning är en viktig del i byggprocessen.

Utstakning innebär att det exakta läget samt höjden av en byggnad märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov krävs eller inte.

Utstakning

Till bygglovsbeslutet behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är det lämpligt att byggnadens mått, höjdläge och avstånd till gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning samt fintutstakning.

Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras grovt.

Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt höjd markeras med pinnar eller på profiler.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar byggnadens läge, mått, form, och höjd mot givet bygglov.

Lägeskontroll görs när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjlighet att rätta till eventuella fel.

Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov. Utstakning och lägeskontroll kan utföras av Kart- och mätavdelningen eller av person som Kart- och mätavdelningen godkänt. 

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson