Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Invasiva främmande arter

Främmande arter är arter som människan på något sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttat till ett område utanför artens naturliga utbredningsområde.

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig av egen kraft i miljön, eller till följd av människans agerande. De kan tränga undan inhemska växter och djur samt skapa problem för ekosystem, människors hälsa och samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden på detta sätt kallas för invasiva främmande arter.

Vem har ansvaret för invasiva främmande arter?

Sveriges arbete med att hindra spridningen av invasiva främmande arter regleras av EU-förordning nr 1143/2014 samt av regler i Miljöbalken och i Tillsynsförordningen. EU: förordningen gäller alla EU:s medlemsländer. En svensk förordning trädde i kraft 1 januari 2019. I EU: förteckningen (EU:s lista) finns de arter som enligt EU- förordningen är förbjudna att planteras, odlas och spridas i naturen.

Ansvaret för att hindra spridningen är enligt regelverket uppdelat på centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringar, företag, organisationer och privatpersoner.

Den fastighetsägare som har kännedom om att invasiva främmande arter (arter som finns med på EU:s lista) finns på fastigheten är skyldig att bekämpa dessa. Olika råd och rön från experter kring bekämpning av invasiva främmande arter testas och tas fram löpande. Bekämpningen tar oftast lång tid, ibland flera år.

Eftersom regelverket är nytt och det svenska arbetet med invasiva främmande arter är under utveckling så kommer ny vägledning löpande framöver.

Mer information om invasiva främmande arter, hur man bekämpar och hur man rapportera in

Mer information om olika invasiva främmande arter och hur man bekämpar dessa på bästa sätt finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats:

Samlad information om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hittar växter eller djur som du tror kan vara en invasiv främmande art är det viktigt att du rapporterar in det för att hindra förekomsten och spridningen utav arten. Hur du gör detta går att läsa om på Naturvårdsverkets webbplats:

Rapportera invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Simonsson