KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Avgifter vid bygglov eller anmälan

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna justeras oftast den 1 januari varje år.

Observera att avgiften blir högre i de fall er ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser.

Avgift tas även ut vid återkallande av ansökan, beslut om avvisning, avslag och nekat startbesked.

Lägg även märke till att visa prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²). Vid större eller mindre area kan priserna förändras.

Prisexempel för bygglov

Åtgärd

Cirkapris

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

35.000-56.000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd på högst 50 (m²)

16.800-19.300 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd som överstiger 50 (m²)

23.500 kr

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

22.000 kr

Fasadändring för en-och tvåbostadshus, med tekniskt samråd

13.500 kr

Fasadändring med inglasning av balkong, med tekniskt samråd

17.500 kr

Uppförande av mur eller plank, med tekniskt samråd

16.500 kr

Förhandsbesked i enlighet med översiktsplan eller fördjupad översiktsplan

18.000 kr

Förhandsbesked i strid med översiktsplan eller fördjupad översiktsplan

27.000 kr

Skylt

8.500 kr

Prisexempel för anmälan

Åtgärd

Cirkapris

Uppförande av komplementbyggnad (attefall)

12.000 kr

Tillbyggnad om max 15 m² (attefall)

9.000 kr

Bygga takkupa (attefall)

7.000 kr

Inredande av ytterliggare bostad, med tekniskt samråd (attefall)

13.000 kr

Inredande av ytterliggare bostad, utan tekniskt samråd (attefall)

6.000 kr

Installation av eldstad eller rökkanal

4.500 kr

Prisexempel för marklov och rivningslov

Åtgärd

Cirkapris

Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd

13.000kr

Marlovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

7.000 kr

Rivningslov, med tekniskt samråd

17.400 kr

Rivningslov, utan tekniskt samråd

5.500 kr

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson