KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bostadsförsörjningsplan 2019-2030

Strömstads kommun växer och antalet nya invånare blir fler för varje år. Statistiska Centralbyrån (SCB) som har tagit fram en långsiktig befolkningsprognos till Strömstads kommun, räknar med att trenden ska hålla i sig fram till år 2030.

Strömstads kommun har i sin politiska vision ett mål om att Strömstads kommuns befolkning ska öka till 15 000 invånare till år 2030.

För att målet ska bli verklighet måste en hel del åtgärder genomföras. Detta innebär att med hjälp av riktlinjer planera för den lång-siktiga bostadsförsörjningen i kommunen, sett till olika gruppers behov och förutsätt-ningar. I praktiken betyder detta att kommu-nen ska berätta vad man vill med det befint-liga bostadsbeståndet och planeringen av nya bostäder.

Strömstads kommun vill att fler invånare ska kunna bosätta sig permanent i kommunen och att fler vill vara med och skapa en krea-tiv, växande och hållbar bostadsmarknad i vår kommun. I denna riktlinje kan både du som är invånare eller du som är entreprenör läsa mer om hur Strömstads kommun plane-rar för att möta det växande behovet av fler bostäder, i olika upplåtelseformer, på olika platser runt om i kommunen.

 

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Malin Fransson