KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fiske

Fiskar

I Strömstads kommun finns fina möjligheter till ett varierat fiske, inte minst i havet. Havsöring, makrill och torsk, men även mer udda arter hör till den möjliga fångsten. Ta fiskeutrustningen och ge dig ut, men läs nedan först.

Fiske med handredskap

I Sverige är fisket med handredskap i havets kustvattenområde fritt för var och en under förutsättning att gällande regler och bestämmelser följs. I Strömstads kommun är det även fritt fiske med handredskap i Strömsån och de kommunala delarna av Strömsvattnet (ungefär upp till Rörvik). Gällande fiskeregler behöver även här efterlevas. Det man framförallt behöver ha koll på när man fiskar är:

 • Vilka fiskarter man fiskar efter och eventuellt behåller
  Olika arter är förenade med olika regler och bestämmelser. Exempelvis finns det ett antal arter som är fredade och andra arter som regleras med ett så kallat minimimått. Du får till exempel inte fiska efter pigghaj eller ål, eller ta upp en havsöring som är under 45 cm eller en torsk som är under 30 cm.
 • Var man fiskar
  Samma regler och bestämmelser som gäller för ett vatten, behöver inte gälla i ett annat vatten. Detsamma gäller havet. Minimimåttet som beskrivs ovan för havsöring gäller på västkusten. På ostkusten är exempelvis minimimåttet för havsöring 50 cm. Dessutom finns områden i havet som innebär en begränsning i det fria fisket. I vissa fall är det totalt fiskeförbud.
 • Hur man fiskar
  Med handredskap avses spö eller liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och som mest 10 krokar. Vid fiske får inte heller krokredskap användas som särskild anpassats för ryckfiske och enligt djurskyddslagen är det förbjudet att använda levande fisk som agn.
 • När man fiskar
  Vissa fiskarter är tillåtna att fiska efter under vissa delar av året. Exempelvis gäller för havsöring på västkusten att havsöringen (och laxfisk överlag) är fredad under perioden 1 oktober till 31 mars.

Mer information om regler och bestämmelser hittar du hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Öppnas i nytt fönster. Där kan du på ett enkelt sätt i en karta ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

De flesta sjöar i Strömstads kommun är privata vatten utom Strömsån och de delar av Strömsvattnet som är kommunala. De kommunala delarna (och en outredd del) sträcker sig ungefär upp till Rörvik.

I Strömsån och de delar av Strömsvattnet som kommunen äger så har kommunen valt att lämna fisket med handredskap fritt under förutsättning att gällande regler och bestämmelser följs. Strömsvattnet med dess närområde innehåller mycket skyddsvärd natur. Delar av Strömsvattnet är naturreservat och natura 2000-områden. Normalt sett innebär det inga begränsningar för fisket, men extra hänsyn bör visas.

I Strömsån och Strömsvattnet går det att fånga en mängd olika arter såsom abborre, gädda, sutare och öring. Inte minst gäddan kan bli storvuxen med exemplar på över 10 kg. Fiske kan bedrivas från land, men enklast från båt.

För att ha möjlighet att fiska i privata vatten krävs fiskerättsägarens medgivande (ofta markägaren). Märk väl att en sjö kan beröra fler än en fiskerättsägare och att det även med fiskerättsägarens medgivande finns regler och bestämmelser som styr hur fisket får bedrivas. Som exempel så får inte bensindriven båtmotor som används för framdrivning vara av tvåtaktstyp på sjön Färingen enligt de skyddsföreskrifter som finns för vattenskyddsområdet. Anledningen är att sjön med tillflöden utgör vattentäkt för stora delar av kommunen.

Trots att vatten är privata så begränsar det inte allmänhetens möjligheter vistas där på så kallade allemansrättsliga grunder. Själva fisket ingår dock inte i allemansrätten.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du får gå över någon annans mark när du ska till platsen där du ska fiska. Du kan tillfälligt använda en brygga, att lägga till vid eller gå ut på, som ligger utanför en tomt. Med tomt menas området närmast ett bostadshus. Om den som äger bryggan själv behöver använda bryggan måste du självklart flytta på dig. I övrigt gäller allemansrättens grundregel att visa hänsyn och inte störa eller förstöra.

Förutom handredskap är det för svenska medborgare generellt sett tillåtet att fiska med rörliga redskap i form av nät, ryssjor, långrevar och burar. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. En långrev får vara försedd med högst 100 krok. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 meter. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. För att få nyttja fler redskap krävs yrkesfiskelicens.

Länsstyrelsen har skrivet ihop en broschyr enbart för hummerfisket som är informativ för dig som vill prova på fisket och undra över vad som gäller, eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.
Mer information om hummerfiske (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För övrig information kring fiske med rörliga eller fasta redskap gäller samma hänvisning som för fiske med handredskap.

Det finns en sportfiskeklubb i Strömstad som bland annat anordnar fisketävlingar och andra aktiviteter för alla åldrar.

Var rädd om er när ni ger er ut på havet; kolla väderprognosen och underrätta anhöriga om vart ni åker.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Kristian Seth