Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

I Strömstad finns det fem nämnder förutom revisionen, valnämnden och överförmyndaren.

Nämnderna, ledamöterna och ersättarna väljs av det nya kommunfullmäktige som sammanträder efter valet. Varje nämnd har en ordförande och två vice ordförande, förutom Tekniska nämnden som enbart har en ordförande och en vice ordförande. Majoriteten utser ordföranden och en vice ordförande i varje nämnd. Oppositionen utser en vice ordföranden. I revisionen är det tvärtom.

Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, de kan också förbereda beslut för kommunfullmäktige. Nämndens ansvarsområde framgår i nämndens arbetsordning eller reglemente.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det finns fem nämnder i Strömstads kommun, där varje nämnd har en förvaltning som utför det arbete som nämnden bestämmer.

  • Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • Nämnderna genomför beslut som fattas i fullmäktige

Nämnderna i Strömstads kommun:

Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Nämndernas ärendelistor och protokoll

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck