KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla. Den bidrar till en bättre miljö globalt, men kan påverka närmiljön negativt.

Vindkraft klassas enligt miljöbalken som en så kallad miljöfarlig verksamhet. För att få sätta upp vindkraftverk vars totalhöjd (torn+rotor) är mer än 20 meter eller om rotorns diameter är över tre meter, krävs lov från kommunen, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Små vindkraftverk, så kallade miniverk, kräver inte bygglov om vindkraftverket

  • är 20 meter eller lägre över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är större än vindkraftverkets höjd över marken,
  • inte monteras fast på en byggnad, eller har en vindturbin med en diameter som är mindre än tre meter.

Vindkraft i Strömstad

Vindkraftsparken på Tolvmanstegen öster om Strömstad producerar el motsvarande cirka 65 procent av den årliga elförbrukningen i hela Strömstads kommun (123 GWh per år). Uppgiften kommer från Eolus Vind som uppfört de 22 vindkraftverken i området.

Vindparken på Tolvmanstegen invigdes 2012. Idag har parken 46 företag, privatpersoner och ekonomiska föreningar som ägare. Eolus Vind förvaltar själva ett verk.

Utöver de 22 vindkraftsverken vid Tolvmanstegen finns ytterligare elva vindkraftverk inom kommunens gränser (ett på Björneröd, tre vid Vik, två på Vetteberget, två på Tormoseröd och sju på Femstenaberg). Dessa verk beräknas tillsammans producera drygt 300 GWh per år (Vindbrukskollen).

Målet med kommunens vindkraftsplan från 2009 är att med hjälp av vindkraft täcka hela det elbehov som finns i kommunen. Elkonsumtionen inom kommunen uppskattas för år 2021 till 190 GWh (Statistikdatabasen). Med alla verk i drift kommer därför målet i kommunens vindkraftsplan vara uppfyllt. Elbehovet förväntas öka kraftigt, bland annat på grund av elektrifiering av transportsektorn.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Fredrik Werling