KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser som krävs för att den enskilde ska klara sin vardag.

Förvaltningen ska ge service till enskilda och ansvara för myndighetsutövning. Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden.

Individ- och familjeomsorg innehåller tre enheter där socialsekreterare/biståndshandläggare tar emot ansökningar och anmälningar om behov av stöd, utreder dessa samt fattar beslut om eventuella insatser. Målgrupper är äldre, personer med funktionsnedsättningar, barn och unga, personer utan försörjning samt vuxna med missbruksrelaterade behov. Det rör även adoptioner, familjerätt, bostadsanpassning, avgiftshantering och hushållsekonomisk rådgivning, integrationsverksamhet samt kommunala arbetsmarknadsinsatser

Boende/daglig verksamhet tillhandahåller särskilda boenden till äldre, gruppboende eller annat boende med stöd, samt daglig verksamhet. Dessutom ansvarar verksamheten för boende och stöd till ensamkommande barn.

Insatser i hemmet organiserar de verksamheter som främst rör insatser till äldre samt hälso- och sjukvård. Det handlar om hemtjänst, trygghetslarm, rehabilitering och hemsjukvård. personlig assistans, ledsagning korttidsvistelse

Verksamheten styrs främst av socialtjänstlag (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Läs mer om vårt arbete

Kontakt

Socialförvaltningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-192 77
sn@stromstad.se

Förvaltningschef
Helena Lilliebjelke
0526-192 08
helena.lilliebjelke@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Pamela Olsén