HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser som krävs för att den enskilde ska klara sin vardag. Förvaltningen skall ge service och ansvara för myndighetsutövning. Ett särskilt ansvar finns för svaga grupper, och barns bästa skall alltid beaktas.

Förvaltningen är organiserad med tre verksamhetsområden.

Individ- och familjeomsorg innehåller tre enheter där socialsekreterare/handläggare tar emot ansökningar och anmälningar om behov av stöd, utreder dessa samt fattar beslut om eventuella insatser. Målgrupper är äldre, personer med funktionsnedsättningar, barn och unga, personer utan försörjning samt vuxna med missbruksrelaterade behov. Det rör även adoptioner, familjerätt, bostadsanpassning, avgiftshantering och hushållsekonomisk rådgivning.

Stöd och service innehåller de insatser för personer med behov av funktionsstöd. Insatserna är bland annat gruppboende eller annat boende med stöd, personlig assistans, ledsagning, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Dessutom ansvarar verksamheten för boende och stöd till ensamkommande barn samt kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Vård och omsorg organiserar de verksamheter som främst rör insatser till äldre samt hälso- och sjukvård. Det handlar om särskilda boenden till äldre, hemtjänst, trygghetslarm, rehabilitering och hemsjukvård.

Verksamheten styrs främst av socialtjänstlag (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Läs mer om vårt arbete under rubriken "Stöd och omsorg"


Kontakt

Socialförvaltningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-192 77
sn@stromstad.se

Förvaltningschef
Helena Lilliebjelke
0526-192 08
helena.lilliebjelke@stromstad.seTipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck