KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Flyktingmottagning i Strömstad

Under de senaste åren har många flytt till Sverige från sina krigshärjade hemländer. Även Strömstad har tagit emot flyktingar. Här kan du läsa om kommunens arbete för att främja en god integration och om hur du som privatperson kan göra en insats.

Bosättningslagen syftar till att nå en balanserad fördelning av personer som fått permanent ­eller tillfälligt uppehållstillstånd till kommunerna utifrån olika kriterier. Hit hör befolkningsmängd, tidigare flyktingmottagande och hur god den lokala arbetsmarknaden är. Kommunen är skyldig att erbjuda de som anvisas hit bostad enligt bosättningslagen.

Utöver de som anvisas hit så flyttar många hit självmant. Därutöver kommer många anhöriga till nyanlända hit. Rätt till boende gäller dock bara i den kommun som man anvisats till. Kommunens arbete med integration följer en plan som antogs av kommunfullmäktige 2016.

Etableringsstöd från staten

Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd får etableringsstöd från staten i två år. En förutsättning är att den nyanlände är inskriven i det etableringsprogram som gäller från januari 2018, eller har ett tidigare beslut om en etableringsplan. Det går inte att få etableringsstöd samtidig som föräldrapenning eller CSN betalas ut.

Asylsökande

Asylsökande utan uppehålltillstånd har inte samma rättigheter som den som den som fått uppehållstillstånd. Flyktingar som saknar uppehållstillstånd och som är över 18 år erbjuds boende vid något av migrationsverkets olika boenden runt om i Sverige.

I Strömstad driver Svenska Kyrkan tillsammans med ideella krafter ett boende för ensamkommande barn som i väntan på prövning av asylansökan hunnit bli 18 år (då de räknas som Migrationsverkets ansvar). Insatsen gör att ungdomarna kan bo kvar i Strömstad fortsätta sina påbörjade studier.

Utbildning och SFI

Alla vuxna som ingår i etableringen studerar svenska för invandrare (SFI) vid Vuxenskolan, Strömstad gymnasium. Alla barn, asylsökande eller med uppehållstillstånd, har rätt till utbildning utifrån den nivån man befinner sig på. Barnens utbildningsbakgrund kartläggs för att ge barnen bästa möjliga skolgång.

Grundskolan har en språk- och mottagningspolicy och organiserar särskilda förberedelseklasser parallellt med ordinarie klasstillhörighet så att eleverna successivt kan slussas in i ordinarie klasser.

Vid gymnasiet finns ett särskilt program för språkintroduktion för de elever som påbörjar sin skolgång i Strömstad på gymnasial nivå (sprint).

För vuxna finns även lärlingsutbildningar vid Vuxenutbildningen, Strömstad gymnasium.

Kontakt

Enhetschef
René Kronemalm
0526- 193 21
rene.kronemalm@stromstad.se

Integrationsvägledare
Sahand Jaf
0526- 19 644
sahand.jaf@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera