Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Flyktingmottagning i Strömstad

Under 2015 flydde många till Sverige från sina krigshärjade hemländer. Även Strömstad har tagit emot flyktingar. Här kan du läsa om kommunens arbete för att främja en god integration och om hur du som privatperson kan göra en insats.

2016 tog Strömstads kommun emot 52 nyanlända enligt den nya bosättningslagen. Lagen syftar till att nå en balanserad fördelning av personer som fått permanent ­eller tillfälligt uppehållstillstånd till kommunerna utifrån olika kriterier. Hit hör befolkningsmängd, tidigare flyktingmottagande och hur god den lokala arbetsmarknaden är.

Under 2017 anvisas 49 personer hit, under 2018 är planen att ta emot 28 nyanlända såsom anvisade av migrationsverket. Ungefär hälften av alla som anvisats till Strömstad är barn som kommit med sin familj. Kommunen är skyldig att erbjuda de som anvisas hit bostad enligt bosättningslagen.

Utöver de som anvisas hit så flyttar många hit självmant. Därutöver kommer många anhöriga till nyanlända hit. Rätt till boende gäller dock bara i den kommun som man anvisats till. Kommunens arbete med integration följer en plan som antogs av kommunfullmäktige 2016.

Etableringsstöd från staten

Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd får etableringsstöd från staten i två år. En förutsättning är att den nyanlände är inskriven i det etableringsprogram som gäller från januari 2018, eller har ett tidigare beslut om en etableringsplan.

Stödet för etablering är för närvarande högst 308 kronor per dag, fem dagar i veckan. Staten kan besluta om tillägg till stödet under två år, till exempel för höga hyreskostnader eller om man har barn.

Asylsökande

Asylsökande utan uppehålltillstånd har inte samma rättigheter som den som den som fått uppehållstillstånd. Flyktingar som saknar uppehållstillstånd och som är över 18 år erbjuds boende vid något av migrationsverkets olika boenden runt om i Sverige.

I Strömstad driver Svenska Kyrkan tillsammans med ideella krafter ett boende för ensamkommande barn som i väntan på prövning av asylansökan hunnit bli 18 år (då de räknas som Migrationsverkets ansvar). Insatsen gör att ungdomarna kan bo kvar i Strömstad fortsätta sina påbörjade studier. De som vill flyttar till migrationsverkets boende i Restad gård i Vänersborg.

Utbildning och SFI

Alla vuxna som ingår i etableringen studerar svenska för invandrare (SFI) vid Vuxenskolan, Strömstad gymnasium. Alla barn, asylsökande eller med uppehållstillstånd, har rätt till utbildning utifrån den nivån man befinner sig på. Barnens utbildningsbakgrund kartläggs för att ge barnen bästa möjliga skolgång.

Grundskolan har en språk- och mottagningspolicy och organiserar särskilda förberedelseklasser parallellt med ordinarie klasstillhörighet så att eleverna successivt kan slussas in i ordinarie klasser.

Vid gymnasiet finns ett särskilt program för språkintroduktion för de elever som påbörjar sin skolgång i Strömstad på gymnasial nivå (sprint).

För vuxna finns även lärlingsutbildningar vid Vuxenutbildningen, Strömstad gymnasium.

Kontakt

Integrationssamordnare
Thomas Niklasson
thomas.niklasson@stromstad.se
0526-192 75

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ingela Ryberg

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera