HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

God man, förvaltare, förmyndare

Personer med särskilda behov kan få hjälp att företräda sina intressen och sköta sin ekonomi av en ställföreträdare, dvs god man, förvaltare eller förmyndare.

Vissa ställföreträdare ska finnas enlig lagen, andra förordnas av domstol eller beslutas av kommunens samverkande överförmyndare när det finns behov. Det finns olika typer av ställföreträdarskap. Dessa är:

God man

En god man är en person som har utsetts till att hjälpa en äldre, sjuklig eller person med psykisk funktionsnedsättning att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom.

Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg. En god man måste alltid ha ett godkännande från den han/hon företräder när det gäller olika åtgärder.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person är inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Istället kan förvaltaren ensam företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom ramen för förordnandet.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

Legal förmyndare

Legal förmyndare är förälder/föräldrar som är vårdnadshavare för barnet. Om en av föräldrarna avlider, blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare.

Förordnad förmyndare

Förordnad förmyndare är den som är förmyndare genom beslut av domstol. Är båda föräldrarna avlidna, underåriga eller olämpliga som förmyndare kan tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare.

Medförmyndare

Tingsrätten kan även förordna en medförmyndare som stöd och hjälp till en förmyndare.

Kontakt

Adress: 
Samverkande överförmyndare
Stadshuset
451 81 Uddevalla

Telefontid: Vardagar mellan kl 10.00-11.00

Besökstid: Vardagar mellan kl 10.00-11.45

Telefonnummer: 0522-69 60 00
I annat fall enligt överenskommelse.
overformyndaren@uddevalla.se

Överförmyndare Strömstads kommun
Sven Moosberg
sven.moosberg@stromstad.se

Telefontid
Måndagar 09.00-12.00
Torsdagar 13.00-15.00

0526-193 35

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-31, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ola Lindström