KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bryggor och sjöbodar

Det finns särskilda regler både när det gäller bryggor och sjöbodar.

Sjöbodar

Sjöbodar utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer och utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och fiskenäring.

Yrkesgrupper som har sin utkomst från havet kan ha behov av en verksamhetslokal nära vattnet. Sjöbodar får normalt bara användas för förvaring.

Att bygga eller ändra en sjöbod kräver nästan alltid både dispens från strandskyddsbestämmelserna och bygglov.

Bryggor

Att bygga en brygga kräver oftast dispens från strandskyddsbestämmelserna. Syftena med strandskyddet är att bevara strandområden för allmänheten och att skydda växt- och djurliv i strandzonen. Det är därför svårt att få strandskyddsdispens för en ny brygga.

Förutom strandskyddsdispens krävs normalt också en anmälan om så kallad vattenverksamhet. Anmälan görs till länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan också behövas bygglov, om det är fråga om en brygga för flera båtar.

Ansök om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Fredrik Werling