Barnbarn pussar sin mormor på kinden

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Den närstående kan vara äldre, långvarigt sjuk eller fysisk och/eller psykisk funktionsnedsatt. Han eller hon kan också ha ett missbruk/beroende.

Du som vårdar och stöttar en anhörig gör en stor insats. Det kan dock vara både fysiskt och psykiskt påfrestande och du kan själv behöva stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Kontakta anhörigsamordnaren för information och vägledning om vilket stöd och vilka insatser som kommunen kan erbjuda dig och din närstående. Du kan också erbjudas stödjande samtal enskilt eller i grupp.

Kontakt med anhörigsamordnaren dokumenteras inte och tystnadsplikt gäller.

 

  • Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du kontakta kommunens biståndshandläggare eller LSS handläggare? Se länk till höger
  • Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd? Se länk till höger
  • Är du anhörig till en person med missbruk eller annan typ av beroende? Se länk till höger
  • Hjälp till barn och unga, läs mer om anhörigstöd för dig. Se länk till höger


Externa länkar

Välkommen till Anhörighandboken! - Anhörighandboken (anhorighandboken.se) Länk till annan webbplats.

Anhörigas Riksförbund (anhorigasriksforbund.se) Länk till annan webbplats.

Vad är demens? Information, råd och stöd - Demensförbundet (demensforbundet.se) Länk till annan webbplats.

Unganhörig.se - Stöd för unga anhöriga till demenssjuka (unganhorig.se) Länk till annan webbplats.

Hem - Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Anna Almén