KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Säkerhet vid arrangemang

Du som anordnar ett evenemang ansvarar för att evenemanget genomförs på ett säkert sätt. Med tillfälliga arrangemang avses till exempel en större fest, festival eller marknad.

Evenemang kan vara komplexa verksamheter. Vid större evenemang krävs en omsorgsfull och noggrann planering. Det är viktigt att planering för säkerhet, hälsa och trygghet startar samtidigt med planeringen för alla andra aspekter av evenemanget. I syfte att samla all information kring säkerhet på evenemang har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Polismyndigheten tagit fram ”Säkerhetsguide för evenemang 2021” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Målet med Säkerhetsguide för evenemang är att öka din förståelse, kompetens och förmåga för säkerhet på evenemang. Guiden presenterar inga nya regler utan samlar och förklarar befintliga regler och lagar, samt ger råd och tips på hur god säkerhet kan uppnås på ett evenemang.

Guiden riktar sig till arrangörer, myndigheter och andra aktörer inom evenemangsområdet och syftar till att ge dig som läsare vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang samt underlätta samarbetet mellan inblandade aktörer.

Framkomlighet för räddningsfordon

Vid tillfälliga arrangemang är det viktigt att räddningstjänstens framkomlighet beaktas, läs mer om detta:

Anmälan tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning på skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt ska anmälas till Räddningstjänsten i Strömstad. Information finns i vägledningen nedan.

Tänkt på att räddningstjänsten bör underrättas minst 1 vecka innan övernattningen äger rum.

Anmälan bör innehålla:

  • arrangör,
  • objekt,
  • tid när lokalerna kommer att användas,
  • säkerhetsansvarig,
  • antal personer
  • samt telefonnummer till brandskyddsansvarig.

Användande av brandfarlig vara vid evenemang

Enligt gällande föreskrifter ska användande av terrassvärmare, grillar, kaminer eller dylikt som drivs med brandfarliga gaser eller vätskor anmälas. Mer informtion finns under brandfarlig vara.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin