KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vilda djur på kommunal och privat mark

Kommunen får varje år in klagomål gällande störande fåglar och andra vilda djur. De vilda djuren är ett naturligt inslag i vår miljö. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Översikt på vem du kan kontakta om du behöver hjälp eller har frågor:

 • vilda djur som är skadade eller sjuka - Polisen, tel. 114 14
 • lösspringande hundar - Polisen, tel. 114 14
 • husdjur som far illa - Länsstyrelsen, tel. 010-224 40 00
 • lösspringande katter - du får själv se till att hålla katterna borta
 • vilda djur i min trädgård; rådjur, räv etc. - du är själv ansvarig

Vem ansvarar för vad?

Kommunen har ansvar för att ta hand om skadade eller sjuka djur på kommunens mark. I de fall det krävs åtgärder från kommunen sker detta med hjälp av en kommunjägare. Utanför dessa områden ska man i första hand vända sig till markägaren som har jakträtten.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att vilda djur och skadedjur inte trivs på platsen. Är du hyresgäst kontakta din hyresvärd för vidare dialog och åtgärd.

I vissa fall får man bedriva skyddsjakt på djur som kommer in på tomt eller trädgård som orsakar skada. Detta regleras i Jaktförordningen, bilaga 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tid när vilt har ungar

Maj, juni och juli är månaderna då de flesta djur föder ungar eller har ungar som är små och hjälplösa. Just under denna tid kan det vara olämpligt med skyddsjakt. Då är skadeförebyggande åtgärder oftast en bättre lösning.

 • mata inte djuren, om vilda djur matas lär de sig var det finns mat och de mister sin rädsla för människor
 • se över din sophantering så att vilda djur och fåglar inte kan komma åt soporna
 • plocka bort fallfrukt på tomten
 • stör djuren kontinuerligt för att få dem att flytta
 • se över att din kompost är skadedjursäker
 • inte överdriva matning vid fågelbordet, maten kan locka till sig rådjur, vildsvin, kråkfåglar, duvor och även råttor
 • stör fåglar med till exempel ögonattrapper, reflekterande band eller akustiska fågelskrämmor
 • skaffa staket eller nät

Kolliderar du med vilt är det till polisen du ska ringa på tel. 114 14, för mer information om viltolyckor, besök www.viltolycka.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder:

 • sätt upp nät, trådar eller annan anordning som hindrar fåglarna från att bygga bon
 • ta bort bon och ägg. Detta får dock upprepas flera gånger, eftersom fåglarna gärna bygger nya bon och lägger nya ägg på samma plats
 • fastighetsägare kan vända sig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning
 • mata inte fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten
 • samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att undvika att fåglarna flyttar över till grannfastigheten
 • Observera: Måsarnas träck innehåller smittämnen och parasiter. Vid saneringsarbete rekommenderas andningsskydd och noggrann handhygien.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson