KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Trafikskadat vilt och döda djur

Här finns information om hur du gör med skadade eller döda djur som du hittar i naturen.

Längs vägar och i naturen påträffas ibland vilda djur som är skadade eller döda. Beroende på vilken djurart det handlar om, hur skadan uppkommit och var djuret påträffas finns olika tillvägagångssätt för hur du bör agera och vem du bör kontakta.

Om lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, björn, varg, eller örn skadats eller dödats i trafiken är fordonets förare skyldig enligt jaktförordningen att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (telefon: 114 14).

Kontakta polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas. Om du hittar skadade fåglar kan du även kontakta Fågelcentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Kungälv direkt per telefon: 0303-165 01.

Döda eller sjuka vilda djur som påträffas ska rapporteras in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), du kan läsa mer om hur du går tillväga på SVA:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anträffas ett dött djur (de stora rovdjuren, vissa däggdjur, valar, de flesta rovfåglar och vissa sällsynta fåglar) ska även polis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. informeras och djuret ska i vissa fall insändas till mottagare av statens vilt, SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Naturhistoriska Riksmuseet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvaret för att ta hand om döda vilda djur vilar på markägaren och jakträttsinnehavaren. Ett dött vilt djur kan oftast grävas ner eller överlämnas åt andra vilda djur förutsatt att det ligger på en plats som inte stör allmänheten. Döda djur utmed vägar och järnvägar ska anmälas till väghållaren, oftast är detta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är normalt att sälar dör och flyter iland på stränderna. I de flesta fall låter vi naturen ha sin gång. Sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur.

Men ibland ligger sälen olämpligt som till exempel nära en badplats. Då kan den behöva tas bort. Kommunen sköter bortforsling av döda sälar på de kommunala badplatserna. Om djuret finns på privat mark ligger ansvaret hos enskild fastighetsägare.

Om du hittar en död säl på en kommunal badplats kontakta kommunen på telefonnummer 0526-190 00 för vidare hantering.

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Kasurinen