Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Styrdokument

Här hittar du övergripande styrdokument som styr kommunens verksamhet och som boende, besökare och näringsidkare kan vilja ta del av. Styrdokumenten har antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnder.

Övergripande mål och inriktning för Strömstads kommuns verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Dessa reglerar och styr kommunens verksamheter i samspel med beslutade policyer, strategier, planer och program. Utöver de nedan listade finns en rad interna styrdokument som anger hur kommunen ska bedriva sin verksamhet.

Dokumenten nedan grupperas i ämnesområden oavsett om de är policy, strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat över tid.

Styrmodell

Arbetsmarknad/Näringsliv

Bostadsförsörjning och planering

Ekonomi och it

Trafik

Jämlikhet, jämställdhet och integration

Föreningar, kultur och fritid

Kost och folkhälsa

Informationshantering

Säkerhet och beredskap

Miljö och energi

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck