KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Styrdokument

Här hittar du övergripande styrdokument som styr kommunens verksamhet och som boende, besökare och näringsidkare kan vilja ta del av. Styrdokumenten har antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnder.

Övergripande mål och inriktning för Strömstads kommuns verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Dessa reglerar och styr kommunens verksamheter i samspel med beslutade policyer, strategier, planer och program. Utöver de nedan listade finns en rad interna styrdokument som anger hur kommunen ska bedriva sin verksamhet.

Dokumenten nedan grupperas i ämnesområden oavsett om de är policy, strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat över tid.

Styrmodell

Arbetsmarknad/Näringsliv

Bostadsförsörjning och planering

Ekonomi och it

Trafik

Jämlikhet, jämställdhet och integration

Föreningar, kultur och fritid

Kost och folkhälsa

Informationshantering

Säkerhet och beredskap

Miljö och energi

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck