MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län

Fyrbodal är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Fakta

 • Antal medlemskommuner: 14 st
 • Geografi: Fyrbodal är centralt beläget i Göteborg-Oslo området. I väster finns västerhav, i öster innanhav och i norr gränsar området till No
 • Antal invånare: ca 260 00
 • Antal nätverk där kommunalförbundet ingår: ca 100 st
 • Fokusområden: Näringsliv, kultur, hälsa, utbildning och infrastruktur.

Verksamhet

 • Kursverksamhet: Arrangerar kompetensutveckling för medlemskommunerna på uppdrag. 
 • Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
 • Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
 • Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
 • Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
 • Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck