MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Klimat, miljö och hållbarhet

Miljö är viktigt för oss. Strömstad har antagit målet om att bli en fossiloberoende kommun senast år 2030.

Kommunen växer, det ska vi fortsätta att göra på ett hållbart sätt. Strömstad är en av Sveriges drygt 100 Ekokommuner, ett bevis på att vi arbetar med hållbarhet i det kommunen planerar och gör. Det ska vara enkelt att leva hållbart i Strömstads kommun.

Detta jobbar vi för:

 • minska miljöpåverkan från transporter
  I Strömstad finns gott om laddmöjligheter för elbilar, några av dem ägs av kommunen andra finns i anslutning till handel och tankställen. Vi jobbar för att ge tillgång till fler typer av fossilfria bränslen för allmänheten. Vi ökar också successivt andelen fossilfria fordon bland kommunens tjänstebilar.
 • få fler att cykla, gå och använda kollektivtrafik istället för bilen
  Vi deltar i regionens satsning på cykelsmarta arbetsplatser och cykelvägnätet byggs ut och förses med belysning. Kommunens resepolicy för anställda förordar resfria möten eller resor med tåg framför bil och flyg.
 • effektivare energianvändning
  Energianvändningen i nya bostäder och lokaler minskar. Kommunala bostäder och lokaler värms till största delen av bergvärme. Den el som krävs för att driva bergvärmepumparna köps som förnybar el från vind- och vattenkraftverk.
 • skapa delaktighet i miljöarbetet
  Via kommunens eget miljöcentrum Ekoparken bygger vi ett engagemang för miljöfrågorna tidigt i livet. Vi ordnar varje år en hållbarhetsvecka. I samarbete med bland andra Kosterhavets nationalpark, studieförbund och Lovencentret Tjärnö bjuder vi regelbundet in till öppna föreläsningar på olika miljöteman.
 • biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  Vi värnar mångfalden och rödlistade karaktärsarter som sandödla och hasselsnok. I Strömstad finns flera skyddade naturområden, mest känt är Kosterhavets nationalpark men här finns också kommunala reservat som Kobbungen och Nötholmen.
 • öka återanvändning och återvinningen av avfall
  Vår återvinningscentral är certifierad enligt ISO-standard vilket betyder att man jobbar för ständiga miljöförbättringar.
 • minska spridningen av skadliga kemikalier
  Vi har en handlingsplan för giftfria förskolor och följer Miljöstyrningsrådets kriterier i offentlig upphandling.
 • öka andelen mat som är ekologisk eller närproducerad
  Andelen ekologisk mat i kommunens kök ska öka till 30 procent.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Aronsson