KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Klimat, miljö och hållbarhet

Miljö är viktigt för oss. Strömstad har antagit målet om att bli en fossiloberoende kommun senast år 2030.

Kommunen växer, det ska vi fortsätta att göra på ett hållbart sätt. Det ska vara enkelt att leva hållbart i Strömstads kommun. Kommunens koldioxidbudget visar att den största utsläppskällan är transporter som passerar igenom kommunen. Även arbetsmaskiner är en av de större källorna till lokala utsläpp.

Detta jobbar vi för:

 • minska miljöpåverkan från transporter
  I Strömstad finns gott om laddmöjligheter för elbilar, vi tillhör en av kommuner i Sverige med högst tillgänglighet! Fler laddplater är under även uppbyggnad. Vi ökar också successivt andelen fossilfria fordon bland kommunens tjänstebilar, framförallt går dessa tjänstebilar på biogas. Tankestället med förnybar gas är också öppet för privatpersoner.
 • få fler att cykla, gå och använda kollektivtrafik istället för bilen
  Vi arbetar med förbättringar av cykelvägnätet och kommunens resepolicy för anställda förordar resfria möten eller resor med tåg framför bil och flyg.
 • effektivare energianvändning
  Energianvändningen i nya bostäder och lokaler minskar. Kommunala bostäder och lokaler värms till största delen av bergvärme. Den el som krävs för att driva bergvärmepumparna köps som förnybar el från vind- och vattenkraftverk.
 • skapa delaktighet i miljöarbetet
  Vi ordnar varje år en hållbarhetsvecka. I samarbete med bland andra Kosterhavets nationalpark, studieförbund och Lovencentret Tjärnö bjuder vi regelbundet in till öppna föreläsningar på olika miljöteman.
 • biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  Vi värnar mångfalden och rödlistade karaktärsarter som sandödla och hasselsnok. I Strömstad finns flera skyddade naturområden, mest känt är Kosterhavets nationalpark men här finns också kommunala reservat som Kobbungen och Nötholmen.
 • öka återanvändning och återvinningen av avfall
  Vår återvinningscentral är certifierad enligt ISO-standard vilket betyder att man jobbar för ständiga miljöförbättringar. Matavfallsinsamling är under uppstart.
 • minska spridningen av skadliga kemikalier
  Vi har en handlingsplan för giftfria förskolor och följer Miljöstyrningsrådets kriterier i offentlig upphandling.
 • öka andelen mat som är ekologisk eller närproducerad
  Andelen ekologisk mat i kommunens kök ska öka till 30 procent.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt