KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Våra insatser för hållbar utveckling

Tillsammans

Här visar vi upp ett spännande urval av projekt både från kommunen, företag och privatpersoner kopplat till de globala målen.

Mål 2 ingen hunger, mål 12 hållbar konsumtion och mål 3 god hälsa

Globalt mål: 2 – Ingen hunger, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt 3 God hälsa och välbefinnande.
Strömstads kommun

Matsvinn

En tredjedel av den mat som produceras globalt hamnar aldrig på någons tallrik, det blir matsvinn. Matsvinn i sin tur orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar mycket pengar. Inte bara för att vi slänger mat utan även på grund av matproduktion och hantering av livsmedel som också innebär att miljön och klimatet påverkas på olika sätt. Genom att minska matsvinnet minskar vi onödig klimatpåverkan inom många steg i livsmedels- och produktionskedjan och bidrar till de globala målet hållbar utveckling, vi sparar också pengar.

Den fina är att det går att minska matsvinnet om vi hjälps åt. Vi behöver alla vara medveten om hur viktigt det är och göra vad vi kan för att inte slänga mat onödan, använda den mat vi har på bra sätt så det räcker till alla och även kan minska miljöpåverkan.

I köken arbetar vi aktivt hela tiden för att minimera matsvinnet på olika sätt. Vi jobbar framförallt med att få reda på mer exakt hur mycket mat som kommer att gå åt. Vi lagar mat i flera omgångar så vi inte ska laga för mycket. I skolorna så påminner måltidspersonal eleverna om att det är bättre att börja med en mindre portion och om man fortsatt är hungrig kan man då hellre ta en portion till.

Under våren startade vi att mäta matssvinn i utvalda verksamheter. Nu under hösten har fler utbildats och fler enheter kopplats på mätningarna och det system som använd, Generation Waste. Vårt mål är att nå max 45g/portion. I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvin.


Tidiga insatser mål 4 och mål 10

Globalt mål: 10 – minskad ojämlikhet samt mål 4 god utbildning för alla.
Projekt tidiga insatser ska motverka att personer hamnar i utanförskap eller på fel vägbana i livet.
Strömstads kommun

Tidiga insatser

Projektledare är Anna Ekelund, anställd på barn-och utbildningsförvaltningen. Det övergripande målet är att med hjälp av tidiga insatser, under livets första fem år, fånga upp barn så att riskerna för att hamna fel senare i livet minskar.
Projektet ska bidra till att alla barn i Strömstad har goda förutsättningar att delta i aktiviteter och ta del av samhällets service. En stor del av projektet handlar om information och hur vi informerar om aktiviteter och service för barn, undanröja trösklar som finns för vissa när de ska ta steget till att delta.

Både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är involverade i projektet som är inspirerat av Skottlandsmodellen. I Skottland har man under lång tid jobbat med tidiga insatser, vilket resulterat i att fler lyckas i skolan och senare i livet.

Alla medarbetare som arbetar med barn i åldern 0-5 år kommer att beröras av projektet på ett eller annat sätt.

Pågår: maj 2022 – maj 2024

Fakta om projektet Samordnat arbete för att tidigt nå och stödja barn och ungas utveckling

 • Finansiering: Delvis med beviljade medel från Folkhälsorådet
 • Berörda verksamheter: förskolan, öppna förskolan, kulturskolan, biblioteket, barn- och elevhälsan, socialtjänsten, integrationscenter
 • Projektledare: Anna Ekelund, barn- och utbildningsförvaltningen

 

Hållbar energi för alla, globalt mål 7 och 11.

Globalt mål: 3 och 15
God hälsa och välbefinnande och ekosystem och biologisk mångfald
Strömstads kommun

Från jord till bord i förskolan

På Ånneröds och Valemyrs förskolor pågår ett projekt för att kunna odla mer och engagera förskolebarnen kring odling, hälsa och mat. Ett växthus har också kommit på plats på Ånneröds förskola genom samarbete mellan förskolepersonal och Strömstadslokaler. Där, samt i befintliga pallkragar på gården, odlar barnen kryddor, tomater, gurka, squasch och andra grönsaker och även frukt. Medan 3-5-åringarna ansvarar för växthuset, ansvarar 1-3-åringarna för pallkragarna. Förskolan på Valemyr har köpt in lådcyklar för att kunna ta sig mellan förskolorna för att skörda.

Projektet startade i mars 2022 och pågår under 2022 och 2023.

Mål 2022:

 • Alla femåringar på Ånneröds och Valemyrs förskolor ska få vara med och skörda samt tillaga egenodlade kryddor och grönsaker samt fått undervisningstillfällen om ekologisk hushållning sett ur ett hälsoperspektiv.
 • Alla 3–5 åringar ska ha fått plantera sin egen växt samt dokumenterat detta.
 • Gemensam skördefest hösten 2022 tillsammans med barn och föräldrar/vårdnadshavare.
Hållbar energi för alla, globalt mål 7 och 11.

Globalt mål: 3 och 4
God hälsa och välbefinnande och god utbildning
Strömstads kommun

För att förbättra folkhälsa, välbefinnande och även skolresultat har Strömstads kommun har valt att satsa på att skapa mer rörelse i skolan genom Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan.

Under skolans kompetensutvecklingsdagar i början av höstterminen 2022 fick grundskolans lärare, fritidspedagoger och personal inom elevhälsan mer kunskap i ämnet då Alexandra Wiberg från RF-SISU Västra Götaland fanns på plats för att utbilda och inspirera till mer rörelse under skoldagen.

Utbildningen, som är en del av en mer långsiktig satsning, handlade hur sociala, psykiska, fysiska och idrottsliga förmågor påverkar elever att delta i aktiviteter och om hur pedagoger kan använda rörelseförståelse för att stärka elevers motivation, självförtroende och kompetens.

Läs mer om rörelsesatsningen på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Mål 2022:

 • Bilda lokalt nätverk med representanter från varje skola som möts, arbetar för mer rörelse i skolan och utvärderar arbetet.
 • Utveckla rastaktiviteter.
Hållbar energi för alla, globalt mål 7 och 11.

Globalt mål: 7 och 11
Stor satsning på sol och ladd
Orvelin fastigheter och Brand group Sverige AB

Orvelin fastigheter, som äger lokaler för bland annat köpcentrum, har trots det senaste årets svårigheter med stängda gränser arbetat intensivt med utbyggnad av laddplatser.

Ett köpcentra har gott om tak och parkeringar samt inte minst gästande kunder. Sammantaget fanns goda förutsättningar att göra en grön satsning på elproduktion genom solceller (på taken) och laddplatser (på parkeringen) för sina kunder.

Under början på 2021 så har man installerat över 200 laddare för elbilar, merparten i vår kommun på Nordby, i Svinesund och Strömstad.

Mål 2022:

 • Undersöka möjligheter till lokal lagring av el från solceller
Hållbar energi för alla, globalt mål 7.

Globalt mål: 7
Det här är framtiden!
Björn Kläth med familj

Förra året behövde Björn Kläths familj byta en av sina två bilar. Det fanns ett intresse för elbil men de ekonomiska kalkylerna fick bli avgörande och det resulterade i en ren elbil, kostnader för drivmedel och servicekostnader blev betydligt lägre för en sådan.

-Vi är supernöjda! säger Björn. Det är elbilen som alla vill åka i och barnen är mycket stolta över den. Det är nästan alltid elbilen som används i första hand, även på lite längre resor som till exempel till Uddevalla.

Trots att det är en mindre bil, en Reanault Zoe så får hela familjen med tre barn plats. Laddar gör de hemma med en laddbox, att åka till exempel tur och retur till Uddevalla från Strömstad kräver dock inget stopp för att ladda längs vägen.

På huset ligger sedan början av 2020 även solceller, Björn ville vara med och bidra, göra något bra, att det kändes rätt att kunna producera el med hjälp av solen.

Mål inför 2021:

 • Byta den andra bilen mot elbil, eller kan det räcka med en bil?
 • Spana efter fler passande miljövänliga alternativ till hushållet
Biologisk mångfald på Nilsemyren

Globalt mål: 12 samt 14
Hållbar konsumtion och produktion, Hav och marina resurser

Intresset för djur och natur har funnits länge, ett besök på en skräpig strand och insikten hur fort man kunde plocka mycket skräp och göra stor skillnad, ja det är upprinnelsen till hur NaturSAMs startade.

Mattias, Sofia och Andreas driver sedan mars 2020 verksamheten, än så länge helt ideellt, och har med hjälp av åtta volontärer samlat in över 1,5 ton skräp bara sedan i mars!

De vill också bidra till att uppmärksamma naturens värde och att vi måste minska nedskräpningen. NaturSAMs finns på Facebook och Instagram med massa vackra bilder men också hur illa de tyvärr kan se ut och hur stort behovet är.

En dag i varje månad arrangeras en plockdag för att ta fajten mot nedskräpning, öppen för alla att delta, nästa tillfälle är 22 november. Tre timmar åt gången på en plats som välj utifrån tips eller egna upptäckter, detta gäng är mycket ute i naturen. Sist men inte minst, det brukar vara väldigt roligt- plockdagarna är ett sätt att lära känna folk och ha kul!

Mål inför 2021:

 • Mer än 3 ton skräp och minst 10 nya volontärer

#skräpfriframtid @Natursams

Återvinningsbibliotek

Globalt mål: 7
Hållbar energi för alla

Br. Axelssons El

Strömstad in Light har med åren vuxit till ett populärt inslag under den mörka hösten. Detta har inte kunnat gjorts möjligt utan ett stort engagemang från bland andra Br. Axelssons El.

Eventet är ett samarbete mellan Strömstads kommun, Br. Axelssons El och lokala företag med målet att erbjuda både kunskap, kultur, mat och gemenskap. Strömstad In Light vänder sig till dig som företagare, beslutsfattare, politiker, invånare och besökare.

Mål inför 2021:

 • Att fortsätta driva eventet, men under 2021 – som startskott för hela Hållbarhetsveckan Tillsammans.

Läs mer om Strömstad in Light här:

www.stromstad.se/inlight Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.braxel.se/inlight Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål 9, digital infrastruktur.

Globalt mål: 9
Hållbar industri
StrömstaNET

Att samtala via digitala lösningar har under coronapandemin varit en nödvändighet, många har gjort det för första gången och sett de fördelar detta inbär. Möjligheter till distansarbete minskar antalet onödiga resor och kan bidra till högre livskvalitet och en levande landsbygd då människor i större utsträckning kan bo där de trivs bäst. En förutsättning för detta är en väl utbyggd digital infrastruktur – StrömstaNET arbetar med att hela Strömstads kommun ska ha tillgång till ett stabilt internet.

Läs mer om strömstaNETs digitaliseringsmål här: www.stromstanet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Killar som åker skateboard.

Globalt mål 3 & 17
God hälsa och välbefinnande samt Genomförande
Strömstads Skateboardklubb

Strömstads skateboardklubb har under de senaste åren arbetat tillsammans med Strömstads kommun för att få till budget för att kunna skapa en ny skatepark.

Medlen finns nu på plats och parken planeras under 2021 att byggas vid taxistationen på Oslovägen. Projektets syfte är att främja och utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att åka skateboard, BMX, inlines och kickbike i Strömstad och samtidigt skapa en social mötesplats som bjuder in till spontanidrottande. Flera verksamheter ska samsas i skateparken. Här ska startas skate- och BMX-skolor och särskilda tjejskatetillfällen kommer att erbjudas. Dessutom ska prova-på-dagar, tävlingar och läger arrangeras.

Mål inför 2021:

 • Skateparken byggs, färdigställs och invigs

Läs mer om skateklubben här: https://www.facebook.com/stromstadskate Länk till annan webbplats.

Elbilspool, globalt mål 11.

Globalt mål: 11
Hållbara städer och samhällen

Strömstadsbyggen

Under hösten 2020 kommer Strömstadsbyggen påbörja en satsning tillsammans med bland annat KTH, Sveriges Allmännytta och Sustainable innovasions för att starta upp en elbillspool in Strömstad. Elbilspoolen kommer finnas tillgänglig för alla besökare och invånare med utgångsläge mitt i stan. Bilpoolen kommer inledningsvis bestå av Strömstadsbyggens arbetsbilar och kommer under dagtid användas för arbetsrelaterade transporter men kommer finnas tillgängliga att boka efter kontorstid. Målet är att vi ska bli bättre på att effektivisera användandet av både bilar och våra parkeringsplatser. Bilarna drivs av el och kommer vara bokningsbar via en app.

Mål inför 2021:

 • Att arbeta för ett ökat intresse för mobilitetsprojektet och effektivisering av bilanvändandet samt parkeringsplatser
Återvinningsbibliotek

Globalt mål: 12
Hållbar konsumtion & produktion
Strömstads shoppingcenter & Strömstads kommun

Nu finns bokbytarstånd i de gamla telefonkioskerna på Strömstad torg och ett återvinningsbibliotek i Strömstads Shoppingcenter. Man kan lämna in hela och rena böcker man har liggandes hemma och plocka på sig något ”nytt” från hyllorna. Biblioteket är inrett med mysiga soffor och belysning och på sikt är det meningen att det ska bli sagostunder och kanske barnteater på plats. Strömstads Stadsbibliotek har då och då personal på plats för att se att böckerna hålls i ordning.

Det är meningen att återvinningsbiblioteket ska se olika ut från säsong till säsong med olika teman och att man ska försöka fånga upp de som kanske inte alltid går till biblioteket för att låna en bok.

Mål inför 2021:

 • Locka fler till läsning och att förskolor ska kunna vara på plats för lässtunder.
 • Anordna sagostunder och akviviteter för Strömstads barn i biblioteket
 • Evenemang och boksläpp
Foto på mål 3 samt skog.

Globalt mål: 3 & 15
God hälsa och välbefinnande / Ekosystem och biologisk mångfald

Idefjordens SK

Hittaut är ett friskvårdsprojekt med karta och modern teknik i fokus och som i år finns på 55 platser runt om i Sverige varav Strömstad är ett av dem. Det är ett enkelt och roligt sätt att få motion samtidigt som du upptäcker nya och vackra platser runtomkring din kommun eller som turist. Det handlar om att man ska ta sig till olika platser och fördelen med Hitta ut är att det passar alla. Det finns olika svårighetsnivåer som är graderade med färgerna grönt, blått, rött och svart – svart är svårast. De gröna ska ligga på platser som är tillgängliga för alla.

Det är femte året som det anordnas i Strömstad och hittills i år är det en enorm ökning av antalet deltagare från föregående år. Kanske för att fler tar sig ut i naturen för andrum nu under pågående pandemi. I vår kommun har vi en stor variation av natur med kust, hav och skog, vilket gör att många lockas av de varierande naturupplevelserna och påminns om hur värdefull vår omgivning är.

Det finns ett stort intresse för Hitta ut, det har blivit en hobby hos några att åka runt på platser runt om i Sverige för att uppleva naturen och ”ta stolpar.”

Läs mer om Hitta Ut: http://www.idefjordenssk.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biologisk mångfald på Nilsemyren

Globalt mål: 15
Ekosystem och biologisk mångfald


Mitt i ett bostadsområde i Strömstad finns Nilsemyren, ett typexempel på förbättrad biologisk mångfald som samtidigt uppfattas som vackert och lätt att närma sig.

Margareta Nordström är en av de som arbetar med projektet vid Nilsemyren:

– Här fanns innan ett blött ingenmansland med ogenomträngligt buskage som nu fått två reglerbara dammar. Dessa dammar bromsar upp vatten och förhindrar översvämningar på andra ställen samtidigt som att dammar erbjuder livsmiljö för grodor, trollsländor och alla andra som behöver vatten. Större träd har lämnats och en del buskage har tagits bort för att området ska uppfattas som tryggare.

En gång- och cykelväg passerar precis bredvid och stråket är en del av den markerade leden ”Hälsans stig”. Broar, en kommande sittgrupp och fågelholkar ökar tillgängligheten för både folk och fåglar.

Mål inför 2021:

 • Sittbänkar i området och ökad trygghet

 

Pedagogiska solpaneler, globalt mål 7.

Globalt mål: 7
Hållbar energi för alla

Strömstadslokaler

Två av kommunens nybyggda förskolor har utrustats med solpaneler. Initiativet har konkreta miljömässiga effekter genom minskandet av fastigheternas energiförbrukning. En annan önskad effekt är att barnen vid förskolorna kan inspireras till att redan från tidiga år få med sig att hållbara och miljösmarta energilösningar är ett bra alternativ för en klimatsmart framtid.

Mål inför 2021:

 • Att besöka förskolorna och på ett pedagogiskt sätt visa förskolebarnen solpanelernas positiva effekter
 • Samla viktig data som kan ligga som grund till framtida beslutsfattning
Foto på parkerade bilar, globalt mål 11.

Globalt mål: 11
Hållbara städer och samhällen

Parkeringssystem Sverige AB

Idag finns det ca 5 parkeringsplatser per bil i Sverige och vårt mål är att effektivisera nyttjandet av dessa. Vårt stora mål är att effektivisera parkeringarna så att det inte behöver byggas dyra nya parkeringar där det istället skulle kunna byggas nya lägenheter.

Idag tar det ca 19 minuter att leta efter en parkering för bilen under högsäsong i Strömstad. Om man istället kan förboka sin parkering så kan man åka direkt till parkeringen och spara in drivmedel som skadar vår miljö. I framtiden kommer behovet av elbilsladdning att öka och då kommer det bli än viktigare att kunna förboka sin parkering.

Mål inför 2021:

 • Att fortsätta utöka projektet och att arbeta med att informera Strömstads boende och besökare

Läs mer om p-sidans klimatsmarta lösningar här: www.psidan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Tove Meyer