KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Färdtjänst

Här hittar du svar på hur du ansöker om färdtjänst och på andra vanliga frågor om färdtjänsten i Strömstads kommun. 

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är sociala resor, dvs för att kunna genomföra sociala aktiviteter eller ärenden. Färdtjänst är en persontransportservice som bedrivs med både personbilar och specialfordon.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan beviljas färdtjänst om du är folkbokförd i Strömstads kommun. Du ska ha en varaktig funktionsnedsättning om minst tre månader som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst beviljas inte på grund av avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser.

Resor till vårdcentral och sjukhus kallas för sjukresor och ansöks hos vårdgivaren. Telefon för beställning av sjukresa: 020-91 90 90. För mer information: Sjukresor i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Du som har beviljats färdtjänsttillstånd i Strömstads kommun får resa till, från samt inom samtliga kommuner inom Västra Götalands län. Taxan gäller för alla oavsett ålder. Du får resa dygnet runt alla dagar.

Uppgift om hur mycket din resa kommer att kosta får du vid beställningen.

Om du på grund av ditt funktionshinder inte klarar att resa på egen hand eller med hjälp av den service som normalt ges av chauffören, (hjälp till och från port, in och ut ur bil, med säkerhetsbälte och hjälmedel) kan du ansöka om att få ta med dig en person, ledsagare, som hjälper dig under resan. Ledsagaren reser gratis.

Färdtjänstberättigad som ej beviljats ledsagare har rätt att ta med en person, medresenär i sällskap samt egna barn. Medresenär betalar samma avgift som färdtjänstberättigad.

Om du har fått beviljat färdtjänst kan du beställa din resa hos Västtrafiks kund och resetjänst. Du betalar ingenting för samtalet. Beställ din resa i så god tid som möjligt, tidigast 14 dagar och senast en timma före önskad avresa. Tur och returresa kan beställas samtidigt.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa ska göras senast 1 timma innan överenskommen tid för hämtning.

Västtrafiks kund-och resetjänst är öppen från klockan 06.00 till 22.00 på vardagar och klockan 08.00 till 22.00 på lördagar och söndagar. Övrig tid kan du avboka beställd resa och boka akuta sjukresor.

Telefon: 020-91 90 90

Så här ansöker du om färdtjänst

Du kan antingen ansöka om färdtjänst via E-tjänst eller skriv ut en blankett här och skicka in. Du kan också kontakta färdtjänsthandläggare som du når via kommuncenter telefon: 0526-190 00 och be att få en blankett hemskickad.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov