KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vår granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.

Vad händer med din ansökan?

  1. Din ansökan registreras och kontrollera. Är det rätt antal och kvalitet på handlingarna?
  2. Vi kontaktar dig om några kompletteringar behöver göras.
  3. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser.
  4. Eventuella remisser skickas ut.
  5. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter.
  6. Avgiften räknas ut.
  7. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat.
  8. Ärendet expedieras och kungörs. Beslutet skickas till dig.
  9. Om inte någon har överklagat ärendet när fyra veckor har gått, från den dag ärendet kungjorts i Post- och inrikestidningar vinner beslutet laga kraft.

Grannars synpunkter

I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel när ansökan avviker från gällande detaljplan.

Plan- och byggavdelningen kontaktar då grannarna som får möjlighet att lämna sina synpunkter. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter innan beslut fattas.

Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson