Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Ytterligare undersökningar och rapporter kring kvalitet

Här nedan presenteras ett antal undersökningar som behandlar våra invånares folkhälsa, barn- och ungas livssituation, upplevd trygghet m.m. Genom länkar kan du lätt nå undersökningarnas resultat och vid intresse läsa rapporterna i sin helhet.

Hur mår våra barn- och unga?
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) sker bland elever i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet i Strömstads kommun. Enkätet genomförs i kommuner, stadsdelar och regioner för att ge kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Genomförare av enkäten är MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Enkäten genomförs vart tredje år.

Läs mer om LUPP och senaste resultaten här! Öppnas i nytt fönster.

Drogförebyggande arbete och årligt återkommande drogvaneundersökning

Hösten 2016 startade arbetet med Strömstad överens i Strömstads kommun. Målet med Strömstad överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Som del av arbetets uppföljning genomförs varje år en lokal drogvaneundersökning i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet.

Du kan läsa mer kommunens drogförebyggande arbete samt studera resultaten från drogvaneundersökningarna här! Öppnas i nytt fönster.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna - Trygghetsenkät

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät. Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar. Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Här är resultatet av senaste trygghetsundersökningen. Öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Terése Lomgård Lans

SIDANSVARIG: William Lindahl