KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ytterligare undersökningar och rapporter kring kvalitet

Här nedan presenteras ett antal undersökningar som behandlar våra invånares folkhälsa, barn- och ungas livssituation, upplevd trygghet m.m. Genom länkar kan du lätt nå undersökningarnas resultat och vid intresse läsa rapporterna i sin helhet.

Hur mår våra barn- och unga?
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) sker bland elever i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet i Strömstads kommun. Enkätet genomförs i kommuner, stadsdelar och regioner för att ge kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Genomförare av enkäten är MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Enkäten genomförs vart tredje år.

Läs mer om LUPP och senaste resultaten här! Öppnas i nytt fönster.

Drogförebyggande arbete och årligt återkommande drogvaneundersökning

Hösten 2016 startade arbetet med Strömstad överens i Strömstads kommun. Målet med Strömstad överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Som del av arbetets uppföljning genomförs varje år en lokal drogvaneundersökning i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet.

Du kan läsa mer kommunens drogförebyggande arbete samt studera resultaten från drogvaneundersökningarna här! Öppnas i nytt fönster.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna - Trygghetsenkät

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät. Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar. Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Här är resultatet av senaste trygghetsundersökningen. Öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Irma Nordin