Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tillbyggnad 15 kvm

När du ska göra en bygglovsbefriad tillbyggnad på 15 kvm till ett en- eller två bostadshus ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

Från det att din anmälan är komplett tar det några veckor innan du får ett startbesked.

Handlingar du ska bifoga:

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (blankett)
  • Teknisk beskrivning (blankett)
  • Planritning, sektionsritning och fasadritning i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:400
  • Kontrollplan
  • Grannens/grannarnas medgivande då byggnaden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter.
    (Tänk på att samtliga lagfarna ägare skall lämna sitt medgivande)

Detta gäller

Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov bygga till med 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än husets taknockhöjd. Den ska vara placerad minst 4,5 meter från gräns, men får placeras närmare gränsen om berörda grannar medger det. Tillbyggnaden ska hålla sig 4,5 meter ifrån allmän plats som exempelvis gata, park etc.

Utöver tillbyggnaden kan du utan bygglov, men med en anmälan, bygga en komplementbyggnad om 30 kvm, samt en friggebod på 15 kvm. En friggebod kräver ingen anmälan. 

Du får i de flesta fall göra en tillbyggnad på 15 kvm även om det strider mot den aktuella detaljplanen. Ett exempel är att du får bygga en komplementbyggnad på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickad mark. 

Ibland krävs det ändå bygglov

Bygglov behövs fortfarande om byggnaden eller området är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekar i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering. 

Kommunen kan även i en specifik detaljplan för en värdefull miljö bestämma att vissa bygglovsbefriade åtgärder behöver bygglov.

Strandskydd

Att bygga i närheten av hav, sjö eller vattendrag kan vara förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddszonen kan sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen. För att få bygga på strandskyddat område så behöver du en dispens.

Läs mer om strandskydd

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson