KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunens befogenheter

När vi gör tillsyn i en butik och hittar brister, redovisas de i ett tillsynsprotokoll. Vanligtvis får du möjlighet att åtgärda bristerna. När du har åtgärdat bristerna skickar du en beskrivning med tydliga foton som visar att ni åtgärdat bristerna.

Om bristerna är återkommande eller om bristerna är allvarliga kan vi starta en utredning direkt efter tillsyn för att se om vi behöver vidta åtgärder. Det kan också hända att vi startar en utredning om du inte vill åtgärda bristerna eller inte gör tillräckliga förbättringar.

Om lagen inte följs kan miljö- och byggnämnden besluta om sanktioner. Kommunen har möjlighet att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterföljas.

Kommunen har också möjlighet att ta beslut om att kombinera detta med vite (böter). I allvarliga fall eller om bristerna återkommer kan miljö- och byggnämnden också ta beslut om att meddela en varning, eller att återkalla tillståndet att sälja tobak. Verksamheten har möjlighet att överklaga alla beslut och få saken prövad i en rättslig process.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert