KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Brandskydd i verksamheter

Enligt lag (2003:778) enligt skydd om olyckor (LSO) ska en byggnad eller en anläggning ha ett skäligt brandskydd. Det ska också finnas tillgänglig utrustning för livräddning och släckning av brand. Det är också utifrån detta räddningstjänsten utför tillsyn.

Olika typer av verksamheter

Då verksamheterna och platsen de verkar på skiljer sig skiljer sig också kraven avseende brandskydd. Framförallt beror det på vilka brandrisker som finns i aktuell verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt vilka krav som ställs på flera olika verksamheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattennäramiljöer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också reglerat vilka krav som gäller vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det allmänna rådet anger att dessa platser ska utrustas med utrustning för vattenlivräddning samt specificerar vilken typ av utrustning som krävs.

Insatsplan

För byggnader med omfattande brandtekniska installationer eller som på annat sätt medför en komplex insats för räddningstjänsten kan upprättandet av en insatsplan ge goda förutsättningar för en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten har tagit fram en vägledning samt en mall för upprättande av insatsplaner som verksamheten själv kan fylla i och sända till räddningstjänsten.

Systematiskt brandskyddsarbete

För att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska uppfylla kraven i LSO ska ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas. Ett gott brandskyddsarbete behöver därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de brandrisker som finns. Mer information och tips om SBA hittar du här.

Släckutrustning

Idag finns det en stor utbud av släckutrustning. Vad avser brandsläckare finns det olika typer som lämpar sig bättre och sämre till olika typer av bränder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt vilka olika brandsläckarna som finns och vilka egenskaper dessa har. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin