Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.






Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)









Folköl

Vill du sälja folköl ska du anmäla det till kommunen, du får endast sälja folköl till personer som är över 18 år, men för att sälja folköl måste du även sälja mat vilket innebär att du måste registera din livsmedelsverksamhet

Vem får sälja och servera folköl?

För att få bedriva detaljhandel med folköl måste du även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan t.ex. vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment.

För att få servera folköl vid serveringsställe är det en förutsättning att du även serverar mat.

Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe (detaljhandels-eller serveringsställe) ska vara registrerad som livsmedelsanläggning.

Anmälan

Den som tänker sälja/servera folköl ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning/serveringen får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

Regler

I alkohollagen (2010:1622) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du de regler du måste följa. bland annat dessa,

  • 18 års gräns - du får ej sälja till personer som inte fyllt 18 år
  • Langning - du får ej sälja till någon som du misstänker skall lämna ölen till en person som är under 18 år
  • Berusade personer - du får ej sälja till personer som är berusade eller påverkade

Du som är försäljningsansvarig skall även se till att personalen känner till regler och rutinerna för försäljningen.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen/servering och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning/servering av folköl. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas.

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över folkölsförsäljning. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om du inte följer reglerna kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i 6 månader, om du bryter mot reglerna allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i ett år.

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Tänk även på att om personalen byter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert