KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Folköl

Vill du sälja folköl ska du anmäla det till kommunen, du får endast sälja folköl till personer som är över 18 år, men för att sälja folköl måste du även sälja mat vilket innebär att du måste registera din livsmedelsverksamhet

Vem får sälja och servera folköl?

För att få bedriva detaljhandel med folköl måste du även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan t.ex. vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment.

För att få servera folköl vid serveringsställe är det en förutsättning att du även serverar mat.

Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe (detaljhandels-eller serveringsställe) ska vara registrerad som livsmedelsanläggning.

Anmälan

Den som tänker sälja/servera folköl ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning/serveringen får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

I alkohollagen (2010:1622) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du de regler du måste följa. bland annat dessa,

  • 18 års gräns - du får ej sälja till personer som inte fyllt 18 år
  • Langning - du får ej sälja till någon som du misstänker skall lämna ölen till en person som är under 18 år
  • Berusade personer - du får ej sälja till personer som är berusade eller påverkade

Du som är försäljningsansvarig skall även se till att personalen känner till regler och rutinerna för försäljningen.

Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska bedriva en särskild kontroll (egenkontrollprogram) över försäljningen/servering och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning/servering av folköl. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas.

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över folkölsförsäljning. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Det är svårt att enbart genom utseendet bedöma en ung persons ålder. Ett sätt att försäkra sig om att en person fyllt 18 år är att begära legitimation av alla som ser ut att kunna vara under 25 år. Kommunen genomför regelbundet kontrollköp vilket innebär att en person som är mellan 18 och 20 år försöker köpa en vara med 18 års åldersgräns utan att visa legitimation. Du får därefter en underrättelse om att kontrollköpet har genomförts och hur det har gått. Detta är ett bra sätt för dig att se om verksamhetens rutiner fungerar som de ska.

Om vi behöver komma tillbaka flera gånger på grund av att legitimation inte har begärts faktureras du den extra arbetstiden, vilket vanligtvis är två timmar. Då inleder vi också en dialog med dig och du får berätta vad ni gör för att stärka era rutiner. Om en kontrollköpare får köpa produkten så finns det risk för att en ungdom under 18 år också kommer att kunna handla i din butik.

Om du inte följer reglerna kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i 6 månader, om du bryter mot reglerna allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i ett år.

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Tänk även på att om personalen byter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

En årsavgift tas ut för tillsyn av verksamheten.

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert