KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vattentjänstplan – samråd

Tekniska nämnden har beslutat om att ett förslag till vattentjänstplan för Strömstads kommun går ut på samråd under tiden 24 juni-31 juli 2024.

Strömstads kommun har tagit fram ett förslag på vattentjänstplan tillsammans med representanter från miljö och plan-avdelningen som är färdig för samråd.

Under granskningstiden, som sträcker sig fram till 31 juli, finns möjlighet att ta del av granskningshandlingar och lämna synpunkter. Syftet är att låta berörda ta del av och tycka till om de förändringar som kommer genomföras under de kommande 12 åren.

Sammanfattning av ärendet

Vid årsskiftet 2022/2023 inträdde en rad ändringar i lagen om allmänna vattentjänster. En av dessa ändringar innebär att varje kommun ska ha en vattentjänstplan. Allmänna vattentjänster innebär den kommunala försörjningen och hanteringen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vattentjänstplanen ska enligt lagen samrådas med berörda fastighetsägare och myndigheter och förslaget ska ställas ut till granskning. Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som framkommer innan beslut om vattentjänstplanen fattas av kommunfullmäktige.

Handlingar

Lämna synpunkter

Om du vill lämna synpunkter ska de skickas till tn@stromstad.se senast 31 juli. Ange ärendenummer: TN/2024-0379

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Anna Simonsson