KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Särskilda boenden

Det finns flera typer av bostäder som riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg, vård och service. Här finns även plats för dig som kanske ännu inte nått pensionsåldern, men som har ett stort vårdbehov.

På alla våra särskilda boenden finns personal med kunskaper och erfarenhet i både sjukvård och omvårdnad dygnet runt. Du får lagad mat samt tillgång till aktiviteter och annan service. Medicinsk kompetens i form av sjuksköterskor ingår i den ordinarie personalen.

Våra boendealternativ:

Somatiskt boende
Somatiskt boende är till för dig som har en kroppslig sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning. Du bor på något av våra boenden Jägaren i centrala Strömstad eller på Beatebergsgården i Skee. Här finns personal dygnet runt.

Boende för personer med demenssjukdom
Enheterna är anpassade för de boende och personalen som arbetar där har särskild kompetens inom demensområdet. Personalen är även utbildade inom BPSD Länk till annan webbplats. som står för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

I Strömstad finns två demensboenden, Solbogården i centrala Strömstad och Össbygården i Näsinge öster om Strömstad. Vi har även platser för personer med demenssjukdom vid en avdelning på Beatebergsgården i Skee.

Korttidsenhet
Korttidsvistelse kan vara återhämtning efter sjukhusvård för att ge möjlighet till återhämtning efter sjukdom eller skada. Korttidsvistelse kan innebära att du visas omväxlande i den egna bostaden och på korttidsenheten. Du ges möjlighet till träning för att du ska kunna klara dig hemma.

Vi erbjuder korttidsplatser på Uddens korttidsenhet i centrala Strömstad.

Växelvårdsplatser
Växelvårdsplatser erbjuds för att ge anhörigvårdarna avlastning

Eget hyreskontrakt

Du som är hyresgäst inom något av våra boenden har hyreskontrakt med AB Strömstadsbyggen (det kommunala bostadsbolaget) och betalar hyran direkt till dem. På alla våra boenden får du egen lägenhet om du inte själv har valt en dubblett tillsammans med din make/maka eller väninna/vän.

Tänk på att du kan söka kommunalt bostadstillägg (KBT) om du har låg pension. Kontakta Pensionsmyndigheten, så hjälper de dig att räkna ut ditt bostadstillägg.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetschef
Joakim Möller
0526-190 66
joakim.moller@stromstad.se

Förvaltningschef
Helena Lilliebjelke
0526-192 08
helena.lilliebjelke@stromstad.se

Socialförvaltningen
452 80 Strömstad

Strömstadsbyggen
0526-494 00

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Joakim Möller