KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Färdigställandeskydd

Vid nybyggnation av enbostadshus, fritidshus och även vid större om- och tillbyggnader krävs färdigställandeskydd innan byggstart.

Färdigställandeskyddet kan vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbeten om entreprenören skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart. Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det krävs ett sådant enligt lag.

Byggherren har som ansvar att se till att försäkringen tecknas och miljö- och byggnämnden kontrollerar att den finns innan byggstart.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson