KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Riksfärdtjänst

Om du har ett funktionshinder som gör att du inte kan resa med ordinarie färdmedel när du till exempel ska hälsa på släkt och vänner i en annan kommun utanför färdtjänstområdet, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil. Resa med särskilt anpassat fordon eller personbil beviljas enbart då det är visat att den resande inte kan resa med allmänna kommunikationer med ledsagare.

Resenär som endast har behov av resor som på annat sätt bekostas av det allmänna beviljas inte riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Den som söker riksfärdtjänst via Strömstads kommun måste vara folkbokförd i Strömstads kommun. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Ledsagare

Resenär som behöver hjälp, under resan i transportmedlet, kan beviljas ledsagare. Resenär som beviljats ledsagare ordnar själv sin ledsagare om det är nödvändigt för att genomföra resan. Att sökanden inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt färdtjänstfordon hela vägen. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Medresenär

Vid tåg och flygresor kan önskat antal medresenärer följa med. Medresenären bokar egen biljett och betalar ordinarie biljettkostnad. Vid resa med serviceresefordon betalar medresenär egenavgift enligt gällande taxa. Större fordon än vad som krävs på grund av resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas.

Egenavgift

Resenären betalar en egenavgift enligt fastställd taxa.

Övrig information

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före avresedatum och senast fyra veckor i samband med storhelger.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov