KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Regler för tomtkön

Här finns information om vilka regler som gäller när du anmäler dig till tomtkön. Så snart du lämnat in din ifyllda ansökningsblankett och betalat registreringsavgiften kommer du att kunna ta del av de lediga tomterna. Betalar du inte din årsavgift så förlorar du din plats i kön.

Gå med i tomtkön

Reglerna i sin helhet

 1. Ansökan görs på särskild blankett.
  Vid ansökan ska du betala en registreringsavgift på 1 250 kronor inom tio dagar. Registreringsavgiften betalar du genom inbetalningsavi till

  Strömstads kommun
  Tekniska förvaltningen
  452 80 Strömstad.
  Plusgiro:11 62 50-2.
  Märk betalningen med "tomtkö" + ditt namn och personnummer.
  I början av varje nytt kalenderår ska du betala en årsavgift på 250 kronor. Du får automatiskt ett inbetalningskort från kommunen. Om du inte betalar den årliga avgiften inom en månad, blir du struken ur kön.

 2. Endast fysiska personer över 18 år kan ställa sig i kön. Fördelning av tomter sker enligt placering i kön. Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

 3. Äkta makar eller sambor får göra endast en ansökan. När du registrerar dig är du skyldig att uppge make/maka eller sambo som medsökande. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphör kan såväl huvudsökande som medsökande få rätt att stå kvar i tomtkön enligt följande:

  a) Om båda är enskilt anmälda före äktenskapet/samboförhållandet placeras denne in efter sin individuella anmälning.

  b) Om en av parterna är anmäld före äktenskapet/samboförhållandet placeras denne in efter sin individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan skett då vederbörande blev anmäld som medsökande.

  c) Om första anmälan är gjord gemensamt anses båda parterna individuellt anmälda från den gemensamma anmälningsdagen. Vid b) och c) skall ytterligare en anmälningsavgift erläggas.

 4. Du ska omedelbart meddela förändringar i de uppgifter som ligger till grund för registreringen i kön. Speciellt viktigt är att meddela adressändringar så att en eventuell förfrågan vid fördelning snabbt kan nå dig. Att inte meddela förändringar kan medföra att tomtfördelningen går dig förbi.

 5. Om ansökan innehåller felaktiga uppgifter, kan det hända att registreringen inte gäller.

 6. Om du tilldelas tomt, förlorar du din plats i kön. Du, och eventuell medsökande, som tilldelats tomt genom kommunens försorg får nyanmäla dig i tomtkön tidigast fem år efter det att du/ni tilldelats tomt.

 7. Om du fått tre erbjudanden om tomt inom det område ansökan avser och avstått, placeras du sist i kön.

 8. Tekniska nämnden beslutar om villkoren för köp i respektive exploateringsområde, som exempelvis krav på påbörjad byggnation inom viss tid, vite, med mera.

 9. Tekniska nämnden äger rätt att medge undantag från bestämmelserna, då synnerliga skäl föreligger.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Linus Johnson