KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Skolungdom över 12 år som har funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn - förlängd skolbarnomsorg. Korttidstillsyn innebär i korthet tillsyn före och efter skoldagen och under lov – högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda. I korttidstillsyn ingår personlig omvårdnad, aktivering, samvaro och stöd vid måltider.

För att få korttidstillsyn måste du som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Läs mer om korttidstillsyn, följ länken här.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov