Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Om du funderar på att starta en verksamhet med hygienisk behandling i någon form kan en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen behöva göras. Ta gärna kontakt med oss på avdelningen innan du startar upp.

Vissa hygieniska behandlingar samt bassängbad och solarier är anmälningspliktiga verksamheter. Det innebär att du måste anmäla din verksamhet till oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det är vi som sedan utför tillsyn över dessa verksamheter.

Verksamheter som är anmälningspliktiga är följande

  • Stickande och skärande behandling, som till exempel tatuering, ytliga injektioner, fotvård eller annan behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta
  • Bassängbad, bubbelpooler eller floatingtankar som upplåts åt allmänheten
  • Solarier för allmänheten

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan planerad uppstart av verksamheten.

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande och skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.

Anmälningsplikten är därmed utvidgad till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare, på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss senast den 1 september 2021.

Är du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Alla arvoden, taxor och avgifter - Strömstad Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund