KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tobaksfria nikotinprodukter

Det vita snuset är en relativt ny produktkategori i det svenska samhället. För att skydda ungdomar och främja folkhälsan tillkom en lag i augusti 2022 för att göra försäljningen säker och ansvarsfull. Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (LTN) är en skyddslagstiftning precis som alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter.

Anmäl försäljning

Innan du får sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen. Ett egenkontrollprogram ska bifogas.

Kom ihåg!

  • Skylt med 18 års åldersgräns
  • Egenkontrollprogrammet ska passa din verksamhet och finnas i butiken
  • Personalen ska utbildas minst en gång per år – använd signeringslista
  • Reklam för tobaksfria nikotinprodukter är sällan tillåtet - försäkra dig om att er butik bara har tillåten reklam

Vi kontrollerar att det finns ett aktuellt egenkontrollprogram och det ska vara anpassat efter er butik. Om ni till exempel säljer vitt snus på distans eller för avhämtning måste ert egenkontrollprogram innehålla information om hur ni säkerställer att kunden som tar emot varorna är över 18 år.

Programmet ska innehålla de rutiner som er personal behöver för att veta vad de ska göra, och vem som har ansvar för vad.

Vid tillsyn kontrollerar vi att det finns en signeringslista som visar att personalen regelbundet får utbildning om försäljningen. Det är viktigt att personalen är medveten om sitt ansvar. Genom signeringslistan kan du visa upp att din personal har fått information och utbildning. Din personal bör få utbildning minst en gång per år.

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Verksamhetsägaren ska utbilda personalen så att denne kan reglerna och är trygg med att begära legitimation.

Ni ska ha skyltar som informerar om att åldersgränsen för att köpa tobak är 18 år. De ska vara i bra skick och placerade på lämpliga platser så att de syns. Ni kan utforma era egna, bara det är tydligt vad som gäller.

Skyltar och dekaler kan beställas på Folkhälsomyndigheten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om man marknadsför tobaksfria nikotinprodukter är det viktigt att vara försiktig och inte göra reklam som är påträngande, uppsökande eller uppmana till användning av dessa produkter. Särskild måttfullhet ska iakttas. Det är i princip samma regler för marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter som det är för tobak.

Utgångspunkten är att bedömningen är restriktivt och att marknadsföring inte ska bidra till en normalisering av användningen av tobaksfria nikotinprodukter.

När man bedömer marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter är det viktigt att fokusera på syftet med lagstiftningen. Målet är att marknadsföringen inte ska bidra till att upprätthålla eller öka konsumtionen av dessa produkter. Det ska heller inte skapa en positiv inställning till användning av produkter som innehåller nikotin.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter är en skyddslagstiftning. Detta innebär att lagen är till för att skydda människors hälsa och detta går före handlarens önskan om att sälja och marknadsföra produkterna. I hela kommunen tillämpas samma regler och det finns inga särskilda bestämmelser för företag som riktar sig till gränshandel.

Mer information om vår bedömning av marknadsföring. Öppnas i nytt fönster. Tobak och tobaksfria nikotinprodukter bedöms i princip på samma sätt.

När vi gör tillsyn i en butik och hittar brister, redovisas de i ett tillsynsprotokoll. Vanligtvis får du möjlighet att åtgärda bristerna. När du har åtgärdat bristerna skickar du en beskrivning med tydliga foton som visar att ni åtgärdat bristerna.

Om bristerna är återkommande eller om bristerna är allvarliga kan vi starta en utredning direkt efter tillsyn för att se om vi behöver vidta åtgärder. Det kan också hända att vi startar en utredning om du inte vill åtgärda bristerna eller inte gör tillräckliga förbättringar.

Om lagen inte följs kan miljö- och byggnämnden besluta om sanktioner. Kommunen har möjlighet att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterföljas. Kommunen har också möjlighet att ta beslut om att kombinera detta med vite (böter). I allvarliga fall eller om bristerna återkommer kan miljö- och byggnämnden också ta beslut om att meddela en varning, eller att återkalla tillståndet att sälja tobak. Verksamheten har möjlighet att överklaga alla beslut och få saken prövad i en rättslig process.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert