Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Lokala föreskrifter och ordningsregler

Här hittar du Strömstads kommuns lokala ordningsföreskrifter, kommunens avfallsplan samt föreskrifter för renhållning, hälsoskydd och trafik. Sist i uppställningen har vi samlat allmänna bestämmelser för vatten och avlopp samt länsstyrelsens föreskrifter om skydd av vattentäkter inom kommunen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige 1995 och har reviderats vid flera tillfällen. Senast 2006. Föreskrifterna kompletteras av ordningsföreskrifter för torghandel.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Kommunfullmäktige antog år 2017 en ny avfallsplan för Strömstads kommun. Planen kompletteras av avfallsföreskrifter och sorteringsanvisningar.

Lokala trafikföreskrifter

Alla lokala trafikföreskrifter i Sverige finns numer samlade i Svensk trafikföreskriftssamling. I riksdatabasen för trafikföreskrifter, RDT, kan du söka fram alla aktuella trafikföreskrifter i Strömstad.

Norm för bilparkering vid byggande

Antagen av kommunfullmäktige 2011. Normen tillämpas vid all bygglovsprövning för nybyggnad, ombyggnad och ändrad användning.

Föreskrift renhållning gångbana/trottoar

Reviderad av Kommunfullmäktige 2012 om fastighetsägarens ansvarar för att hålla gångbanor rena under hela året.

Föreskrift och ordningsregler hamn

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter antogs av Kommunfullmäktige 1995 och har reviderats vid flera tillfällen, senast 2006. Ordningsregler småbåtshamn antogs 2014.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Föreskrifterna för skydd av hälsa och miljö. Nya föreskrifter om sotning antogs av Kommunfullmäktige 2016 och uppdateras 2022/2023.

Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, AVBA

Kommunfullmäktige antog nuvarande allmänna bestämmelser för användning av allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2008.

Vattenskyddsföreskrifter

Här har vi samlat Länsstyrelsens beslut om skyddsföreskrifter för våra kommunala vattentäkter.

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck