KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lantmäteri

Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige.

Fastighetsbildning regleras i Sverige av fastighetsbildningslagen och får endast göras genom en:

  • fastighetsbildningsförrättning,
  • en lantmäteriförrättning i fastighetsbildningsärenden,
  • av en förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet, (antingen Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet i en kommun som ansökt om att få upprätta en sådan)

Inom Strömstads kommun är Lantmäteriet fastighetsbildningsmyndighet. Närmaste lantmäterikontor för fastighetsbildningsärenden ligger i Bengtsfors.

Under länkar och information hittar du länkar till några av Lantmäteriets E-tjänster som kan hjälpa dig på vägen att få information om din egen fastighet samt skriva ut olika typer av kartor.

Strömstads kommun har en mät-, kart- och GIS-avdelning som upprättar och uppdaterar kartor och webbkartor för kommunens interna verksamheter och utför olika typer av uppdrag för allmänheten.

Kartor kan krävas vid olika tillfällen i kontakt med kommunen som vid exempelvis bygglovsprövning, illustrationer eller anmälan. Behöver du en karta kan Strömstad kommuns mät- och kartavdelning hjälpa dig med flera typer av kartor. Läs mer om detta på sidan Kartor, mätning och GIS.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Linus Johnson