KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Har du ett bestående funktionshinder kan du få bidrag för att anpassa bostaden så att du klarar dig själv i hemmet.

Hjälpmedel i hemmet förmedlas av kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagliga aktiviteter i hemmet. De flesta hjälpmedel kan lånas kostnadsfritt. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet återlämnas.

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Dina möjligheter att få bidrag prövas efter ansökan enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574).

Kommunens biståndshandläggare handlägger din ansökan om hjälpmedel och bostadsanpassning. Du kan göra din ansökan både muntligt och skriftligt.Telefon till bistånd går via kommuncenter på 0526-19000. Uppge födelsedatum och ärende så ringer vi upp inom 48 timmar

När du har lämnat din ansökan, blir din ansökan bedömd senast fyra veckor efter det att du ansökt om stöd. Om du är missnöjd med beslutet kommer det finnas med information om hur du kan överklaga biståndshandläggarens beslut.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov