Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Altaner och uteplatser

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Om altanen är högre än 1,8 meter över marken behöver den bygglov.

En bygglovsbefriad altan får bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. En bygglovsbefriad altan får byggas både till ett en- och tvåbostadshus eller till ett attefallshus om det är ett komplementbostadshus. En bygglovsbefriad altan får inte byggas till någon annan komplementbyggnad som inte är ett komplementbostadshus.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Strandskydd

Att bygga i närheten av hav, sjö eller vattendrag kan vara förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddszonen kan sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen. För att få bygga på strandskyddat område så behöver du en dispens.

Läs mer om strandskydd.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson