KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hur lång tid tar det att få bygglov

Alla ärenden är olika och i de flesta fall har vi svårt att säga någon exakt tid, eftersom den beror på flera saker som vi inte alltid råder över. Vi kan bland annat behöva skicka ut remisser, kontakta grannar och göra platsbesök.

Vi gör vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt. Du kommer att få ett beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor efter att du har lämnat in en fullständig ansökan till miljö- och byggnämnden. Din ansökan är komplett när kommunen har fått alla handlingar för att kunna pröva ditt ärende. Miljö och byggnämnden kommer att ge dig besked med ett mottagningsbevis när din ansökan är komplett så att du vet när de tio veckornas handläggningstid börjar.

Miljö- och byggnämnden får förlänga handläggningstiden en gång med tio veckor om till exempel ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den totala tiden får bli maximalt 20 veckor. Om det blir aktuellt att miljö- och byggnämnden behöver förlänga handläggningstiden får du ett meddelande med skälen för förlängningen.

Om miljö- och byggnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.

Viktigt med kompletta handlingar

En vanlig orsak till att det tar lång tid är att vi inte får in de handlingar vi behöver. Försäkra dig därför om att din ansökan är fullständig innan du skickar in den.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson