Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Barnbarn pussar sin mormor på kinden

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Den närstående kan vara äldre, långvarigt sjuk eller fysisk och/eller psykisk funktionsnedsatt. Han eller hon kan också ha ett missbruk/beroende.

Du som vårdar och stöttar en anhörig gör en stor insats. Det kan dock vara både fysiskt och psykiskt påfrestande och du kan själv behöva stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Kontakta anhörigsamordnaren för information och vägledning om vilket stöd och vilka insatser som kommunen kan erbjuda dig och din närstående. Du kan också erbjudas stödjande samtal enskilt eller i grupp.

Kontakt med anhörigsamordnaren dokumenteras inte och tystnadsplikt gäller.

 

  • Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du kontakta kommunens biståndshandläggare eller LSS handläggare? Se länk till höger
  • Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd? Se länk till höger
  • Är du anhörig till en person med missbruk eller annan typ av beroende? Se länk till höger
  • Hjälp till barn och unga, läs mer om anhörigstöd för dig. Se länk till höger


Externa länkar

Välkommen till Anhörighandboken! - Anhörighandboken (anhorighandboken.se) Länk till annan webbplats.

Anhörigas Riksförbund (anhorigasriksforbund.se) Länk till annan webbplats.

Vad är demens? Information, råd och stöd - Demensförbundet (demensforbundet.se) Länk till annan webbplats.

Unganhörig.se - Stöd för unga anhöriga till demenssjuka (unganhorig.se) Länk till annan webbplats.

Hem - Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Berith Cullsjö