KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Fördjupad översiktplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort.

Liksom översiktsplanen (ÖP) är en fördjupad översiktsplan vägledande för detaljplaner och områdesbestämmelser samt när kommunen prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den ska belysa allmänna intressen och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i området framöver. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP.

De fördjupade översiktsplaner som finns i Strömstads kommun hittar du nedan.

Vy över Strömstads hamn
Havet i bakgrunden, rosa blommor i förgrunden.
Liten karta över Nordby-Svinesundsområdet
Liten kartbild som visar norra kustområdet
Liten karta över södra kustområdet

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson