Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Fördjupad översiktplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort.

Liksom översiktsplanen (ÖP) är en fördjupad översiktsplan vägledande för detaljplaner och områdesbestämmelser samt när kommunen prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den ska belysa allmänna intressen och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i området framöver. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP.

De fördjupade översiktsplaner som finns i Strömstads kommun hittar du nedan.

Vy över Strömstads hamn
Havet i bakgrunden, rosa blommor i förgrunden.
Liten karta över Nordby-Svinesundsområdet
Liten kartbild som visar norra kustområdet
Liten karta över södra kustområdet

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson