Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Utveckling av marina näringar

Marint gränsforum Skagerrak

Kosterhavets nationalpark och omgivande havsområden är en tillgång och en bas för utveckling av odling av alger och ostron, hållbar turism och miljöanpassat fiske. Med hållbarhet som förhållningssätt finns förutsättningar för ytterligare utveckling.

En marin strategi för utveckling av de "blå näringarna" vägleder arbetet med att utveckla marina näringar i området. Strategin omfattar även övriga kommuner i norra Bohuslän. Här beskrivs olika intressenters förväntningar och behov av mark- och vattenområden. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier, bland annat Västra Götalandsregionens strategi för "maritima klustret".

Läs hela marina näringslivsstrategin här. Länk till annan webbplats. (pdf, 4 MB)

Samverkan för hållbar utveckling

Fiskekommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regional samverkan mellan 14 kommuner i Bohuslän för hållbart yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism. Och för ett hav i balans med en levande kust och skärgård.

Samförvaltning Norra Bohuslän

Lokalt initiativ för bibehållet yrkesfiske i Koster-Väderöfjorden. Unik modell för samförvaltning och anpassning av regelverk för fiske och naturvård utifrån områdets behov och förutsättningar.

MUB - Tillväxt på hemmaplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maritim utveckling Bohuslän (MUB) är ett samverkansprojekt mellan kommunerna, Göteborgs Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum och det Maritima klustret i Västra Götaland. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för mindre företag i de marina och maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas. En rad insatser har genomförts inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel.

Innovationsarenor växer nu fram i sex kommuner. Bland annat anlitas affärscoacher och företag får då under sex veckor träffa en coach på hemmaplan. Ökad lönsamhet och sysselsättningseffekter hör till förväntat resultat.

Marint Gränsforum Skagerrak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marint Gränsforum Skagerrak heter projektet som Svinesundskommittén driver tillsammans med Viken fylkeskommune i Norge. I projektet arbetar även Tjärnö marina laboratorium och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet riktar sig mot marina näringar, framförallt verksamheter inom ostron och alger. Syftet är att stärka Skagerraks potential inom blå tillväxt genom samarbete mellan Sverige och Norge.

Det huvudsakliga målet är att arbetet ska leda till bättre förutsättningar för blå tillväxt - politiskt, administrativt och näringslivsmässigt.

logotype VGR
logotype EU
Maritima löustret i Västsverige


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Leon Eriksson