KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Styrkeområden för utveckling av näringslivet

Drönarbild över Strömstad från havet.

Marina och maritima näringar är ett av Strömstads fem utpekade styrkeområden.

Fem styrkeområden med utvecklings- och tillväxtpotential har identifierats för Strömstads näringsliv. Styrkeområdena avspeglar det befintliga näringslivet men ska väcka nyfikenehet på framtiden.

De fem styrkeområdena har identifierats via djupintervjuer, enkäter, nutids- och trendanalyser. Omvärldsspaningen ligger till grund för kommande utvecklingsarbete för innovation och diversifiering av näringslivet.

Handelsnav – Traditionellt finns en stark gränshandel i Strömstad. Kompetensen kan användas till att vidareutveckla handeln av varor och tjänster för att matcha nya köpmönster, attrahera fler målgrupper, bredda utbud och efterfråga samt öka e-handeln.

Hållbar destination – Ett av Strömstads starkaste ben är besöksnäringen, med traditioner som sträcker sig fler hundra år tillbaka. För att utveckla Strömstad till en levande destination året om finns möjligheter att utforska, såsom ekoturism samt co-working och co-living. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i Norra Bohuslän.

Marina och maritima näringar – Havet blir allt viktigare både ur klimatperspektivet men också ur ett affärsperspektiv. Närheten till havet gör att Strömstad har goda möjligheter att etablera, utveckla och växla upp havsnäringen både inom det marina och det maritima. Möjliga utvecklingsområden kan vara vattenbruk, sjömat, land-havsbaserad odling av fisk, alger och ostron samt "food-tech". Inom sjöfarten finns möjligheter att utveckla marinteknik, fiskeflotta och infrastruktur.

Grön logistiksymbios – I Strömstad kan vi möta upp den gröna omställningen inom transport och bränsle genom att utveckla en miljöteknisk profil av transportkombinatet väg och sjöfart samt järnvägen.

EU:s yttre gräns – EU:s yttre gräns skapar affärsmöjligheter och sprider marknadsriskerna. Det geografiska läget är ett styrkeområde som ger möjligheter till en stark gränsregional arbetsmarknad och bidrar till arbetstillfällen som är viktiga för Strömstads framtid. Här finns potential att utveckla spetskompetens inom tullhantering och tulldeklarering för import och export till EU samt möjligheter att utveckla samarbetet med Norges näringsliv.Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Leon Eriksson