KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktige styr kommunen

Strömstads kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder och bolag.

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer Strömstadborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består också av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Politisk organisation för Strömstads kommun

Organisationsschema för nämnder och förvaltningar

Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Strömstads kommun har fyra politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Alla nämnder har en förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän. 

Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisation

Komundirektör

Kommunledningsförvaltning

 • Förvaltningschef
  • Ekonomiavdelning
  • Kommunikation och digitalisering
  • HR-avdelning
  • Samhälle och näringsliv

Socialförvaltning

 • Förvaltningschef
  • Insatser i Hemmet
  • Boende och Daglig verksamhet
  • Individ och Familjeomsorg
  • Central administration

Teknisk förvaltning

 • Förvaltningschef
  • Gatuavdelningen
  • Hamn/Gästhamnsavdelningen
  • Mark- och exploateringsavdelningen
  • Renhållningsavdelningen
  • Service- och inköpsavdelningen
  • VA-avdelning
  • Central administration

Miljö- och byggförvaltning

 • Förvaltningschef
  • Miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Plan- och byggavdelning
  • Räddningstjänst
  • Central administration

Barn- och utbildningsförvaltning

 • Förvaltningschef
  • Förskola och kultur
  • Grundskola och grundsärskola
  • Gymnasiet, vuxenutbildningen samt elevhälsa
  • Måltid och städ
  • Central administration

Kontakt

Kommundirektör
Magnus Widén
0526-190 10
magnus.widen@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck